lgt-rorinspektion

Rörinspektion

Låt oss filma vad som döljer sig i dina rörstammar. På så vis kan eventuella störningar upptäckas och åtgärdas i tid. Med rörinspektion förebygger du kostsamma stopp och översvämningar.

På LGT:s Högtryck filmar vi med färgkamera och använder oss bara av den senaste tekniken. Vanliga fel som kan påträffas i ledningarna är skarvförskjutningar, avlagringar, sprickor, läckage, rotangrepp och framförallt – främmande föremål. Du får efter utfört arbete allt material samlat på en DVD-skiva tillsammans med ett detaljerat inspektionsutlåtande. Skulle eventuella störningar upptäckas hjälper vi till med att ta fram en åtgärdsplan.

Utrustning

Vi anpassar alltid utrustningen efter förhållandena i din fastighet. Fiberoptik används vid små och trånga utrymmen. Vår påskjutskamera är bättre lämpad för stammar och påstick. Huvudledningar, servisledningar och golvledningar kontrolleras med huvudledskamera. Om det finns risk för explosion i rörsystemet tar vi med vår specialanpassade, explosionssäkra kamera.

Regleringar

Som medlem i STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag) är våra rörinspektörer utbildade och auktoriserade enligt STVF-standard.

Vid inspektion i fastighetsförlagda ledningar gäller fastighetsmanualen T25:2012 och STVF:s kravspecifikation för Inspektionsfilmning i fastighet. Inspektion i markförlagda ledningar bestäms av inspektionens syfte. Här gäller handboken P93 Inspektion av avloppsledningar i mark utgiven av Svenskt Vatten.

Så här kan det se ut när vi är ute och filmar:

 

Kontakta oss gärna för mer information om rörinspektion Stockholm.

LGT:s Högtryck – experter på rörinspektion Stockholm