Uträknare

2016-02-25

Undvik vattenskador och spara pengar

Reglaget visar dina årliga kostnader för vattenskador. Dra i reglaget och se hur många lägenheter du kunde ha stamspolat istället.

0 Mkr
5 Mkr
 = 0
Så många lägenheter kunde du ha stamspolat i förebyggande syfte
0 vattenskadade lägenheter motsvarar ca 0
Så många lägenheter kunde du ha stamspolat i förebyggande syfte
vattenskadade lägenheter motsvarar ca