Beställ tömning av brunnar innan löven börjar falla

2012-08-31

För att undvika problem med sammanpackning och kostsamma översvämningar i regn- och dagvattensystem rekommenderar vi att du beställer slamsugning av brunnar redan nu.

Beställ slamsugning på telefon 08 – 37 92 48.