Grattis till vinnarna i tävlingen 2019

2019-06-24

Grattis till vinnarna i vår sommartävling som får presentkort på Teknikmagasinet. Här kommer också de rätta svaren på frågorna.

1:a pris Teknikmagasinet presentkort på 500 kr: Mikael Wilteus
2:a pris Teknikmagasinet presentkort på 300 kr: Tatu Kainulainen
3:e pris Teknikmagasinet presentkort på 200 kr: Bengt Hector

Stort grattis och ha en härlig sommar!

Rätt svar på frågorna

Varför bör beställaren av en rörinspektion läsa STVF:s manual?
För att kunna ställa rätt krav på rörinspektionen.

När bör du – enligt LGT – utföra slamsugning av dagvattenbrunnarna för att förebygga översvämningar?
Varje vår och höst.

Att åtgärda 2 vattenskadade lägenheter kostar ungefär lika mycket som att
stamspola 500 lägenheter.

Hur ofta spolar Svenska Bostäder Västerort stammarna?
Vart femte år.

Vad är LGT:s ambition?
Att sänka fastighetsägares totalkostnad för fastigheten.