Hur mår stammarna i din fastighet?

2013-03-18

Det finns ett enkelt sätt att ta reda på stammarnas skick. Med filmning hjälper vi dig att kartlägga avloppssystemet och avgöra om ett stambyte är aktuellt om 1 år, 10 år eller om andra åtgärder behöver sättas in.

Det finns många situationer där filmning eller rörinspektion, som det också kallas, kommer väl till pass, bland annat vid:

  • Felsökning vid återkommande driftstopp
  • Besiktning av rörsystemet för att bedöma ledningarnas skick
  • Kartläggning av ledningarna när handlingar saknas

Vi ser till att åtgärda eventuella skador som upptäcks i samband med filmningen. LGT:s Högtryck genomför bland annat relining och samarbetar med olika rörmockeriföretag för att kunna möta alla behov i en åtgärdsplan.

Vid en rörinspektion anpassas alltid utrustningen efter förhållandena i din fastighet. I huvudledningar använder vi oss av en styrbar kameravagn. Vill du veta hur det fungerar i praktiken? Se vår film!

LGT:s Högtryck är auktoriserade rörinspektörer enligt STVF:s standard. Läs mer om rörinspektion och regleringar.