Grus i maskineriet
– undvik översvämningar med regelbunden slamsugning av brunnar

Mer om slamsugning: