Grus i maskineriet

– undvik översvämningar med regelbunden slamsugning av brunnar

Mer om slamsugning: