Miljö & Kvalitet

LGT:s Högtryck är certifierade enligt ISO 9001, 14001 samt 45001. Det innebär att vi följer internationell standard gällande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösystem.

Vi arbetar ständigt med att miljöanpassa vår arbetsprocess. I praktiken innebär det till exempel att vi väljer leverantörer och produkter efter högt ställda kriterier, planerar vårt arbete noggrant för att undvika onödig belastning på miljön, samt att vi strävar mot att förlänga livslängden i befintliga stamsystem.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy.

Certifikat