Miljö & Kvalitet

LGT:s Högtryck är certifierade enligt ISO 14001 och 9001. Det innebär att vi följer internationell standard gällande miljö- och kvalitetssystem.

Vi arbetar ständigt med att miljöanpassa vår arbetsprocess. I praktiken innebär det till exempel att vi väljer leverantörer och produkter efter högt ställda kriterier, planerar vårt arbete noggrant för att undvika onödig belastning på miljön, samt att vi strävar mot att förlänga livslängden i befintliga stamsystem.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy.

Certifikat