Fördelar med regelbunden stamspolning Stockholm

2015-10-28
  • Förebygger stopp i avloppssystemet och höga kostnader i samband med akutåtgärder
  • Stammarna får ökad livslängd
  • Mindre obehag för de boende

Kontakta oss för mer information om stamspolning Stockholm.