Fördelar med relining Stockholm

2015-10-28
  • Mycket billigare än vid traditionellt stambyte
  • Arbetet tar bara några dagar
  • De boende behöver inte flytta ut
  • Inget rivningsdamm eller buller
  • Lika god funktion och hållbarhet som nya rör