Kartering Stockholm är lämpligt

2017-01-02
  • När ritningar saknas eller är undermåliga
  • Inför om- och tillbyggnad
  • Före försäljning
  • Vid återkommande problem med rörledningarna
  • Inför åverkan i golvet