Rörinspektion Stockholm är lämpligt vid:

2015-10-28
  • Besiktning av rör
  • Felsökning
  • Underhållsarbete för att minimera risken för kostsamma skador
  • Återkommande driftstörningar i rörsystem

Rörinspektion kan även göras för att bestämma ledningarnas status inför reparation, stambyte, om- eller tillbyggnad samt vid besiktning efter nyanläggning.