TIPS OM TREDJEPARTSKONTROLL

2017-04-27
  • Ta med den i upphandlingen vid alla avloppsrenoveringar.
  • Säkerställ att den utförs innan folk flyttar in.
  • Anlita alltid ett företag som är medlem i STVF.