Stamspolning hos Svenska Bostäder ger nöjdare kunder