Villkor sommartävling 2015

  • Tävlingen pågår till och med 21 juni 2015
  • Tävlingsjuryn består av 2 medarbetare på LGT:s Högtryck
  • Namn på vinnare och rätt svar publiceras på www.lgt.se
  • Glasscheckar skickar vi till vinnare till angiven adress i tävlingsformuläret
  • Priserna är glasscheckar som kan utnyttjas på valfria produkter från GB Glace

Vid frågor, vänligen kontakta David Tillgren, david@lgt.se