Tel: 08 – 37 92 48

Ett stopp blir lätt en svår vattenskada

Risken för stopp i avlopp och vattenskador har ökat i och med moderna matvanor och sättet som nyproducerade fastigheter konstrueras. Ett stopp kan snabbt resultera i vattenskador som kan kräva flera månader av åtgärder och kosta hundratusentals kronor. Stefan Martinsson vet hur du minskar riskerna. 

Stefan Martinsson har lång erfarenhet som tekniker och jobbar som arbetsledare på LGT. Han upplever att antalet akuta utryckningar bara ökar.
– Det är mycket mer matfetter i vårt samhälle, säger han. Boende sköljer ner matoljor och annat fett i diskhon, och när fetterna svalnar en bit ner i ledningarna stelnar de och fastnar som klumpar.

Konstruktionerna i nyproducerade fastigheter är också en bidragande orsak. Långa stickledningar i kombination med dåligt fall orsakar många driftstörningar och ställer krav på tätare underhåll för att minimera riskerna för översvämningar och akuta stopp.

Risk för kostsamma vattenskador

Ett stopp i avlopp kan snabbt leda till översvämning och dyra vattenskador. Om vattnet stannar i badrummet blir det sällan vattenskador eftersom badrummen ska ha tätskikt, men om vattnet rinner ut riskerar man dyra och besvärliga åtgärder.
– Många gånger måste man riva upp golvet och ibland även socklarna och en bit upp på väggen som har sugit upp vattnet. Sedan börjar torkprocessen och det kan ta flera månader, säger Stefan.

Regelbunden spolning minskar riskerna

Stefans bästa tips för att förebygga akuta och dyra åtgärder är att planera återkommande underhållsspolning. Med reglaget på lgt.se kan du se hur dyrt vattenskador är jämfört med underhållsspolning. Stefan ger som exempel en av LGT:s kunder som har en underhållsplan för sina avloppssystem.
– De kan spola flera huslängor till samma pris som för en enda vattenskada, avslutar han.

Så förebygger förvaltaren vattenskador

  • Gör en plan för regelbunden underhållsspolning. Vi kan hjälpa dig.
  • Agera direkt på tidiga tecken som bubblande eller kluckande avlopp. Det tyder ofta på problem i ledningarna.
  • Informera hyresgäster om hur de kan förebygga och vad de ska göra vid problem.

Så kan hyresgästerna förebygga vattenskador

  • Minimera att skölja ner fetter och matrester.
  • Fyll upp diskhoarna med riktigt hett vatten ibland och låt rinna ner.
  • Spola bara ner toalettpapper och det som kommer ut ur kroppen.
  • Använd inte doftblock eftersom de kan spolas ner oavsiktligt och orsaka stopp.
  • Använd en papperskorg med lock för bindor, tamponger, tops etc.
  • Kontakta hyresvärden direkt om det bubblar eller kluckar i avloppet.

 

Lär dig mer

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.