Tel: 08 – 37 92 48

Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Ingen fastighetsägare vill ha stopp i avlopp. Vattenskador och översvämningar kräver akuta utryckningar som kostar mycket i form av tid, resurser och pengar. Dessutom blir hyresgästerna ofta missnöjda vilket kan skada förtroendet för fastighetsägaren. SKB berättar hur de har minskat dessa risker.

Stockholmshem

”Vi har jobbat med LGT:s Högtryck i över 20 år och anlitar dem för avloppsspolning, filmning av rören, stamspolning, sanering och vattensugning. Det bästa med LGT är att de alltid ställer upp till 100 procent. De tar jobbet på en gång och har trevlig personal både på kontoret och ute på fältet” – Joakim Demner

Svenska Bostäder når vision med underhåll

Vattenskador för fastighetsägare blir dyrt i längden. Förutom att reparera själva skadan kräver akututryckningar vid stopp i avlopp och översvämningar mycket tid och resurser. Missnöjda hyresgäster och därmed ett skadat varumärke gör det än mer kostsamt.

Kombibilsförare sökes

Nu söker vi en till kombibilsförare som vill växa tillsammans med oss. Vi erbjuder bra förmåner i ett företag med trivsamt arbetsklimat och nöjda kunder. Du får möjlighet att utvecklas genom ett utmanande jobb ute på fältet och kontinuerlig utbildning.  Din profil Vi värdesätter dig med en kamratanda, ett proaktivt arbetssätt och ett fokus på att […]

Kommer dina fastigheter också svämma över?

Åar och landskap svämmar över efter de intensiva regnen. Om skyfallen kommer till Stockholm riskerar vi översvämmade fastigheter här också. Så här förebygger du det. Ett skyfall kan lätt orsaka översvämningar när dagvattensystemet inte kan ta hand om allt vatten. Riskerna ökar också eftersom städerna har mer och mer asfalt som hindrar vattnet att sjunka ner i […]

Sätt stopp för stopp i avlopp

Stopp i avlopp kan lätt bli översvämningar och kostsamma och besvärliga vattenskador. Det bästa sättet att förebygga sådana vattenskador är alltså att sätta stopp för stopp i avlopp.  Stopp i avlopp har ökatRisken för stopp i avlopp har ökat på grund av förändrade matvanor med mer matfetter som sköljs ner. Fetterna stelnar och klumpar ihop […]

Gott nytt år utan vattenskador

Snart kommer julen och ett nytt år som förhoppningsvis inte innehåller några vattenskador. En viktig del för att slippa vattenskador och för att hyresgästerna ska trivas är att VA-systemen fungerar som de ska. Här är våra bästa tips. För att avlopp och dagvattensystemen ska fungera är det viktigt att både fastighetsägare och hyresgäster sköter dem. […]

Hur ofta spolar du?

Toalettstolarna spolas förhoppningsvis efter varje gång de har använts. Kranar i badrum och kök spolas också ofta. Hur ofta spolar du stammarna för att förebygga vattenskador? Nöjda hyresgäster är A och O för en fastighetsägare, och en viktig del är att VA-systemet fungerar. Störningar som stopp i avlopp kan orsaka vattenskador, missnöjda hyresgäster och skadat förtroende […]

”Det kommer att rinna in i garagen”

Jonne Rosdahl har arbetat med dagvatten sedan 90-talet. Varje höst upplever han att fastighetsägare vill ha akut hjälp med att få ordning på översvämmade dagvattenbrunnar. Men det finns sätt att minska riskerna. Löv, skräp, fimpar och annat som hamnar på gatorna hamnar till slut i dagvattenbrunnarna. Konsekvenserna kan bli stora vattenpölar som folk knappt kan […]

Har du koll på fastighetens budget?

En noggrann budget med underhållsplan gör det lättare att förutse och hålla nere kostnaderna. Regelbundet underhåll är alltid billigare än akuta åtgärder, och så här underhåller du VA-systemet. Bristande underhåll på VA-systemen kan orsaka stopp i avlopp, översvämmade dagvattenbrunnar och kostsamma vattenskador. Dessutom kan hyresgästerna bli missnöjda. Förebygg detta genom att budgetera för underhållsarbeten på […]

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.