Tel: 08 – 37 92 48

Rörinspektion Stockholm

Behöver du hjälp med rörinspektion i Stockholm med omnejd? Då har du hamnat rätt! LGT är ett av regionens mest erfarna och anlitade företag inom rör- och avloppsrelaterade arbeten.
Kontakta oss och begär gratis offert redan idag!

Alla tjänster

Här kan du enkelt navigera dig genom alla våra tjänster

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna med dina frågor.

Stefan Martinsson

Arbetsledare

John Rosdahl

Arbetsledare

Om rörinspektion

Låt oss filma vad som döljer sig i dina rörstammar. Då kan eventuella störningar upptäckas och åtgärdas i tid. Med rörinspektion förebygger du kostsamma stopp och översvämningar. På LGT:s Högtryck filmar vi med färgkamera och använder oss bara av den senaste tekniken. Vanliga fel som kan påträffas i ledningarna är skarvförskjutningar, avlagringar, sprickor, läckage, rotangrepp och framförallt – främmande föremål. Efter inspektionen får du allt filmat material och ett detaljerat inspektionsutlåtande. Skulle eventuella störningar upptäckas hjälper vi till med att ta fram en åtgärdsplan.

Utrustning

Vi anpassar alltid utrustningen efter förhållandena i din fastighet. Fiberoptik används vid små och trånga utrymmen. Vår påskjutskamera är bättre lämpad för stammar och påstick. Huvudledningar, servisledningar och golvledningar kontrolleras med huvudledskamera. Om det finns risk för explosion i rörsystemet tar vi med vår specialanpassade, explosionssäkra kamera.

Regleringar

•  Som medlem i STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag) är våra rörinspektörer utbildade och auktoriserade enligt STVF-standard.

•  Vid inspektion i fastighetsförlagda ledningar gäller fastighetsmanualen T25:2012.

•  Inspektion i markförlagda ledningar bestäms av inspektionens syfte. Här gäller handboken P93 Inspektion av avloppsledningar i mark utgiven av Svenskt Vatten.

Så här kan det se ut när vi är ute och filmar:

Kombibilar för alla typer av uppdrag

Våra välutrustade fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden inom slamsugning Stockholm. Bilarna lastar mellan 3–9 000 liter slam och 3–6 000 liter spolvatten. Dom är utrustade med hetvattenpanna, dubbla spolsystem med ställbart tryck och pump med hög kapacitet. Med våra kombibilar kan vi utföra alla typer av jobb för både fastighetsbolag, kommuner eller privatpersoner.

Garagekombi för små utrymmen

Våra fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden. Vår garagekombi lastar 3 000 liter slam och 1 000 liter spolvatten. Bilen är utrustad med hetvattenpanna och dubbla spolsystem. Den är endast 190 cm hög och därmed lämplig för tömning och rengöring av brunnar, avskiljare och ledningar i garage, på innergårdar och övriga trånga ytor.

Så förebygger vi översvämningar i dagvattenbrunnar:

Mer information

•  Läs nyhetsbrevet Tre tillfällen då du bör inspektera rören.

•  Kontakta oss gärna för mer information om rörinspektion Stockholm.
LGT:s Högtryck – experter på rörinspektion Stockholm

Rörinspektion i Stockholm med LGT

Rörinspektion är nödvändigt i alla olika typer av fastigheter. Därför erbjuder vi på LGT våra tjänster till alla typer av kunder. Vi arbetar med rörinspektion för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm. Om du har problem med dina VVS-system och behöver assistans för att ta reda på orsaken, då hjälper vi dig. Vi erbjuder dessutom stamåtgärder, så som exempelvis slamsugning och stamspolning, för att åtgärda eventuella problem. Läs vidare för att veta mer om våra tjänster inom rörinspektion eller kontakta oss på 08-37 92 48 och begär offert!

Var i Stockholm finns vi?

Vi erbjuder rörinspektion i större delen av Stockholm med omnejd. Om du inte hittar din ort i listan får du gärna höra av dig ändå så ser vi vad vi kan göra.

Varför rörinspektion?

Det är väldigt vanligt att, som fastighetsägare, ha återkommande problem med rör och avlopp. I många fall kan det röra sig om problem som uppstår trots att samma typ av problem tidigare åtgärdats. Man tycks helt enkelt inte bli av med det ursprungliga problemet, vad det nu kan tänkas vara. För att ta reda på vad som gör att VVS-problemen kvarstår eller återkommer behövs en rörinspektion. Här fastställs orsaken med oerhörd precision. Vi går nämligen ner med en kamera i själva rörsystemet för att filma rören och/eller avloppen från insidan. Det filmade materialet från rörinspektionen kommer att informera om vad som orsakar problemen. Det kommer också att tala om vad som behöver göras för att problemen ska avlägsnas. Har du frågor om rörinspektion som är obesvarade? Kontakta LGT på telefonnummer 08-37 92 48 så svarar vi på dem!

Organisationen

LGT är idag ett av Stockholms mest anlitade företag inom rörinspektion. Vår organisation bygger på kvalitet och kompetens i alla led: På organisationsnivå till enskilda medarbetare och vidare till de tjänster vi utför.

Vårt företag

LGT har utfört rörinspektion och andra rör- och avloppsrelaterade arbeten i Stockholm under flera decennier. Sedan starten i början av 80-talet har vi byggt upp en stark organisation som vilar på bred branschkunskap och god service.

Vårt team

Teamet på LGT består av experter inom rör och avlopp. Alla som börjar arbeta hos oss genomgår en omfattande utbildning i de områden vi är verksamma. Detta för att vi ska kunna säkerställa samma höga kvalitet alldeles oavsett vem som utför arbetet. vi på LGT tillhandahåller dygnet runt, varje dag under hela året.

Vår rörinspektion

Vi har nämnt det förut men det tål att upprepas: Att drabbas av rör- och avloppsrelaterade problem är mycket vanligt. Ju tidigare man kan fastställa varifrån problemen kommer, desto bättre. En rörinspektion i Stockholm ger svaren. Nedan listar vi några vanliga anledningar till varför våra kunder i Stockholm behöver rörinspektion

Läckage

Sprickor och hål i rörsystemet är ett relativt vanligt problem. Tyvärr kan det, om det inte åtgärdas i tid, orsaka stor skada för fastigheten. Om det finns misstanke om att denna typ av skada uppstått är det viktigt att låta genomföra rörinspektion.

Avloppsproblem

Ett av de vanligaste tecknen på att något inte står rätt till med avloppet är att vattnet inte rinner undan. Ibland kan problemen lösas med huskurer, men ofta återkommer de med allt tätare intervall. Rörinspektion genomförs då för att se vad som orsakar de upprepade problemen i din fastighet i Stockholm.

Renovering

Dags att bygga om fastigheten? Se då till att säkerställa att rör- och avloppssystemen håller önskad kvalitet. Detta görs med fördel genom en noggrann rörinspektion i Stockholm. På så vis vet man om det finns anledning att göra något åt rören vid renoveringsarbetet.

Kund hos LGT

På LGT är vi stolta över att erbjuda rörinspektion till alla typer av kunder i Stockholm med omnejd. Vi arbetar med såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och andra aktörer. Där VVS-problemen finns, där finns vårt team för att ställa saken till rätta, helt enkelt.

Som kund hos oss kan du räkna med såväl ett väl utfört arbete som god dialog genom hela processen. Vi vet att transparens och tydlig kommunikation är förutsättningar för lyckade samarbeten. Därför tilldelas du en kontaktperson när du väljer oss för din rörinspektion i Stockholm. Du kan sedan lätt nå oss för frågor och funderingar. Detta gäller förstås både innan, under och efter att arbetet slutförts!

Vill du veta mer om LGT och om våra tjänster inom rörinspektion i Stockholm?

Hör av dig till oss via telefon på 08-37 92 48 eller fyll i vårt kontaktformulär!

Frågor och funderingar

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.