Tel: 08 – 37 92 48

Kartering

Vi vet hur viktigt det är att snabbt få hjälp om olyckan är framme – därför är vår jour öppen dygnet runt, året runt.
Kontakta oss och begär gratis offert redan idag!

Alla tjänster

Här kan du enkelt navigera dig genom alla våra tjänster

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna med dina frågor.

Stefan Martinsson

Arbetsledare

John Rosdahl

Arbetsledare

Kartering

Kartering hjälper dig att minska riskerna för dyra och besvärliga insatser på avloppsledningarna. Det är viktigt att veta avloppens skick och lokalisering i fastigheten, framför allt vid om- och tillbyggnad. Annars kan du behöva utföra kostsamma och besvärliga åtgärder i efterhand. Låt oss filma avloppen och skapa en aktuell ritning i 3D för att minska riskerna.

Risker med dåliga ritningar

Om fastigheten saknar aktuella ritningar eller om ritningarna är undermåliga finns risken att du skadar ledningarna vid om- eller tillbyggnad eller annan åverkan i golvet. Detta resulterar i extra kostnader och arbete för att reparera eller dra nya rör.

Risken finns också att du renoverar ytskikten i till exempel badrum och kök på dåliga avlopp. Då kanske du måste felsöka, bila upp och renovera avloppen i efterhand. Det blir dyrt för dig och besvärligt för hyresgäster.

Kartering minskar riskerna

Med kartering får du en komplett rörinspektion och kartläggning av avloppsledningarna och deras skick. Detta gör det lättare att vidta rätt åtgärder i rätt tid för att hålla nere kostnaderna.

Resultatet som karta och filmer

I den lättanvända programvaran kan du se hela rörinspektionen, klicka dig fram mellan de väsentliga delarna, se eventuella skador, deras position och omfattning. Det går även att skriva ut aktuella ritningar.
Så här kan resultatet av en kartering se ut. Copyright Kummert GmBh.

Så gör vi

Vi använder våra speciella inspektionskameror som filmar hela avloppssystemet. Den avancerade programvaran ritar upp avloppsnätet, dimensioner och material som en 3D-ritning och sparar alla filmer som kamerorna skapar. Den kan även skapa en aktuell ritning ovanpå en befintlig ritning. Vi levererar programvaran som innehåller ritningar och filmer. Vi kan även föreslå eventuella åtgärder för att hålla nere kostnaderna och orsaka så lite besvär som möjligt.

Regleringar

•Som medlem i STVF är våra rörinspektörer utbildade och auktoriserade.


•Vid inspektion i fastighetsförlagda ledningar gäller fastighetsmanualen T25:2012.


•Inspektion i markförlagda ledningar bestäms av inspektionens syfte. Här gäller handboken P93 Inspektion av avloppsledningar i mark utgiven av Svenskt Vatten.

Mer information

• Tre tillfällen då du bör inspektera rören


• Felaktiga ritningar vanligt i äldre byggnader


• Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller se hur kartering går till.

Ledningslokalisering

Saknas ritningarna till din fastighet? Bristfälligt eller obefintligt ritningsunderlag är vanligt speciellt i äldre fastigheter. När skador uppstår finns ingen ordentlig kartläggning av rörledningarna vilket riskerar att kostsamma ingrepp görs helt i onödan.

Ett gediget ritningsunderlag över rörledningarna är avgörande för att kunna göra korrekta bedömningar vid skador och för att sätta in rätt åtgärder. Ledningslokalisering är lämpligt både vid punktinsatser – för att ta reda på vart brottet i ledningen har uppstått – och vid kartläggningar av delar av fastighetens rörsystem. Det ger ett komplett analysunderlag för att ta ställning till skadornas omfattning. När du vet om rören behöver bytas ut eller renoveras kan du sätta in de mest tids- och kostnadseffektiva åtgärderna.

LGT:s Högtryck genomför ledningslokalisering med den senaste utrustningen. Kontakta oss för mer information.

Frågor och funderingar

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.