Kartering Stockholm

Kartering

Kartering hjälper dig att minska riskerna för dyra och besvärliga insatser på avloppsledningarna. Det är viktigt att veta avloppens skick och lokalisering i fastigheten, framför allt vid om- och tillbyggnad. Annars kan du behöva utföra kostsamma och besvärliga åtgärder i efterhand. Låt oss filma avloppen och skapa en aktuell ritning i 3D för att minska riskerna.

Risker med dåliga ritningar

Om fastigheten saknar aktuella ritningar eller om ritningarna är undermåliga finns risken att du skadar ledningarna vid om- eller tillbyggnad eller annan åverkan i golvet. Detta resulterar i extra kostnader och arbete för att reparera eller dra nya rör.

Risken finns också att du renoverar ytskikten i till exempel badrum och kök på dåliga avlopp. Då kanske du måste felsöka, bila upp och renovera avloppen i efterhand. Det blir dyrt för dig och besvärligt för hyresgäster.

Kartering minskar riskerna

Med kartering får du en komplett rörinspektion och kartläggning av avloppsledningarna och deras skick. Detta gör det lättare att vidta rätt åtgärder i rätt tid för att hålla nere kostnaderna.

Resultatet som karta och filmer

I den lättanvända programvaran kan du se hela rörinspektionen, klicka dig fram mellan de väsentliga delarna, se eventuella skador, deras position och omfattning. Det går även att skriva ut aktuella ritningar.


Så här kan resultatet av en kartering se ut. Copyright Kummert GmBh.


Så gör vi

Vi använder våra speciella inspektionskameror som filmar hela avloppssystemet. Den avancerade programvaran ritar upp avloppsnätet, dimensioner och material som en 3D-ritning och sparar alla filmer som kamerorna skapar. Den kan även skapa en aktuell ritning ovanpå en befintlig ritning. Vi levererar programvaran som innehåller ritningar och filmer. Vi kan även föreslå eventuella åtgärder för att hålla nere kostnaderna och orsaka så lite besvär som möjligt.

Regleringar

  • Som medlem i STVF är våra rörinspektörer utbildade och auktoriserade.
  • Vid inspektion i fastighetsförlagda ledningar gäller fastighetsmanualen T25:2012.
  • Inspektion i markförlagda ledningar bestäms av inspektionens syfte. Här gäller handboken P93 Inspektion av avloppsledningar i mark utgiven av Svenskt Vatten.

Mer information