Stamspolning i Stockholm förebygger stopp i avlopp och dyra vattenskador.

Stamspolning

Vi rekommenderar stamspolning vart femte år för att undvika kostsamma akututryckningar, till exempel vid översvämningar eller illaluktande och kluckande avlopp.

Med en regelbunden rengöring återfår avloppsstammarna sin normala funktion, livslängden förlängs och obehaget för de boende minskar drastiskt.

Regelbundet underhåll lönar sig i längden

Fastighetens stammar växer idag igen betydligt snabbare än förr. Orsaken är allt fler kemikalier i avloppsvattnet och en lägre temperatur på varmvattnet. Bristande underhåll är ofta orsaken till igenslammade avloppsstammar, vilket förr eller senare leder till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.

I samband med service tar vi gärna hand om avisering och kommunikation med de boende. All vår personal bär synlig företagslegitimation och vi är anslutna till ID06. Efter utfört uppdrag, redovisar vi arbetet, rapporterar eventuella avvikelser och lämnar över kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Så här kan det se ut när vi är ute och stampolar:

 

LGT:s Högtryck – experter på stamspolning Stockholm