Stamspolning i Stockholm förebygger stopp i avlopp och dyra vattenskador.

Stamspolning Stockholm

Vi rekommenderar stamspolning vart femte år för att undvika kostsamma akututryckningar, till exempel vid översvämningar eller illaluktande och kluckande avlopp.

Med en regelbunden rengöring återfår avloppsstammarna sin normala funktion, livslängden förlängs och obehaget för de boende minskar drastiskt.

Regelbundet underhåll lönar sig i längden

Fastighetens stammar växer idag igen betydligt snabbare än förr. Orsaken är allt fler kemikalier i avloppsvattnet och en lägre temperatur på varmvattnet. Bristande underhåll är ofta orsaken till igenslammade avloppsstammar, vilket förr eller senare leder till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.

I samband med service tar vi gärna hand om avisering och kommunikation med de boende. All vår personal bär synlig företagslegitimation och vi är anslutna till ID06. Efter utfört uppdrag, redovisar vi arbetet, rapporterar eventuella avvikelser och lämnar över kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Så här kan det se ut när vi är ute och stampolar:

 

 

LGT:s Högtryck – experter på stamspolning Stockholm

 

Misstänker du att du har problem med dina rör och ledningar? Vänta inte med att agera! Se till att få rören inspekterade så fort som möjligt så kan vi genomföra en stamspolning så snart som möjligt. Drar du ut på att åtgärda problemen så finns risken att felen förvärras. I så fall får du problem som kommer att bli betydligt dyrare än en förebyggande stamspolning.

Varningstecken i vardagen – när det kan behövas en stamspolning

  • Avrinningen är långsam i disko eller handfat.
  • Det bubblar i diskhon.
  • Det blir ofta stopp – eller rent av översvämning.
  • Det luktar illa från avloppet.

Om du upptäcker något av detta i din bostad – hör av dig till oss så kan vi kontrollera om det är nödvändigt med en stamspolning.

Kontakta oss för mer information om stamspolning Stockholm.

Så går en stamspolning till

En förebyggande stamspolning är en god investering. Kostnaden för att stamspola ett stort antal lägenheter är i regel lägre än kostnaden för att åtgärda en enda vattenskada. Det är ett gott skäl till att utföra denna åtgärd regelbundet istället för att vänta till dess att en skada uppstår. Så slipper de som bor i fastigheten dessutom de olägenheter som hänger samman med igensatta avlopp, för att inte tala om det besvär som en vattenskada kan innebära där man kan behöva avlägsna hela badrum eller ytskikt i andra delar av fastigheten för att kunna åtgärda problemet. Kort sagt så lönar det sig att arbeta proaktivt.

Men hur går en stamspolning i Stockholm till? Först av allt så sätter vi upp en plan med en checklista för att vara säkra på att alla delar av fastighetens avlopp blir spolade. Så kan vi säkerställa hög kvalitet på jobbet och resultat som blir bestående. Bäst av allt är det om vi kan få tillgång till fullständiga ritningar av avloppssystemet så att vi kan planera arbetet effektivt och bocka av varje steg på vägen.

Vi kommer ut med ett av våra moderna fordon som är utrustade med rejält tilltagna slangar och pumpar för att kunna hantera rör av olika grovlekar. Processen börjar med att vi spolar rören längst ner i fastigheten och arbetar oss sedan uppåt våning för våning genom de lägenheter och lokaler som har avloppsledningar.

Rören spolas i varje kök och badrum till dess att vi får ett önskvärt flöde. En kombination av hett vatten och högt tryck gör att fett och avlagringar smälts bort och spolas ut i det kommunala avloppsnätet där det sedan tas om hand i de centrala reningsverken.

Avloppssystemet är nu i toppskick och redo att fungera i ett antal år framåt utan att rören sätts igen.

Stamspolning skyddar rören

Fett, avlagringar och stillastående vatten sliter på dina avloppsledningar. Rent vatten utgör i sig inget hot mot rörledningar utan det är de övriga ämnen som blandas med vattnet som kan orsaka skador. Särskilt illa är det om avlagringar och fettrester får ligga och fräta mot rörens yta i åratal.

Att slarva med underhållet och att låta rören sättas igen gör att rören kan behöva bytas ut eller att man måste utföra relining tidigare än vad som annars skulle vara fallet. Det bästa du kan göra för att slippa kostsamma stambyten och andra typer av renoveringar är alltså att hålla rören rena och fria från smuts. Stamspolning är en av de enklaste och mest prisvärda åtgärderna för att underhålla rör och har andra fördelar såsom att obehagliga lukter förebyggs samt att risken för lokala stopp i avloppet minskar.

Stamspolning hjälper dig att spara tid och pengar

Som fastighetsägare vet du att det alltid finns åtgärder som måste tas om hand. Dels måste man planera det löpande underhållet och samtidigt har säkerligen dina fastighetsskötare fullt upp med mindre uppgifter som är svåra att förutse.

Därför är det viktigt att se till att förebyggande åtgärder frigör tid och ekonomiska resurser. Att underhålla fastighetens stammar kommer att ge dina fastighetsvärdar mer tid över till annat än att rycka ut för att det tar stopp i rören hos boende eller företagare som hyr lokaler eller lägenheter hos dig.

Vår målsättning är att erbjuda tjänster som hjälper dig att spara pengar. Genom att anlita oss på LGT för att underhålla stammarna i dina fastigheter kommer du att få ett enklare och mer ekonomiskt fastighetsägande. Vi hjälper till att ta fram långsiktiga planer som säkerställer att fastighetens avloppssystem ständigt är i gott skick. Spolning av stammarna är ett utmärkt verktyg för att hålla rören i skick. På så sätt vet du vilka kostnader som är planerade och förebygger oförutsedda utgifter. Det blir enklare att budgetera och du kan i förväg informera dina hyresgäster om kommande åtgärder, vilket ger en ökad trivsel och ett högre förtroende för dig som hyresvärd.

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att diskutera stamspolning av din fastighet i Stockholm och för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig till ett bättre fastighetsägande.