Stamspolning i Stockholm förebygger stopp i avlopp och dyra vattenskador.

Stamspolning Stockholm

Vi rekommenderar stamspolning vart femte år för att undvika kostsamma akututryckningar, till exempel vid översvämningar eller illaluktande och kluckande avlopp.

Med en regelbunden rengöring återfår avloppsstammarna sin normala funktion, livslängden förlängs och obehaget för de boende minskar drastiskt.

Regelbundet underhåll lönar sig i längden

Fastighetens stammar växer idag igen betydligt snabbare än förr. Orsaken är allt fler kemikalier i avloppsvattnet och en lägre temperatur på varmvattnet. Bristande underhåll är ofta orsaken till igenslammade avloppsstammar, vilket förr eller senare leder till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.

I samband med service tar vi gärna hand om avisering och kommunikation med de boende. All vår personal bär synlig företagslegitimation och vi är anslutna till ID06. Efter utfört uppdrag, redovisar vi arbetet, rapporterar eventuella avvikelser och lämnar över kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Så här kan det se ut när vi är ute och stampolar:

 

 

LGT:s Högtryck – experter på stamspolning Stockholm

 

Misstänker du att du har problem med dina rör och ledningar? Vänta inte med att agera! Se till att få rören inspekterade så fort som möjligt så kan vi genomföra en stamspolning så snart som möjligt. Drar du ut på att åtgärda problemen så finns risken att felen förvärras. I så fall får du problem som kommer att bli betydligt dyrare än en förebyggande stamspolning.

Varningstecken i vardagen – när det kan behövas en stamspolning

  • Avrinningen är långsam i disko eller handfat.
  • Det bubblar i diskhon.
  • Det blir ofta stopp – eller rent av översvämning.
  • Det luktar illa från avloppet.

Om du upptäcker något av detta i din bostad – hör av dig till oss så kan vi kontrollera om det är nödvändigt med en stamspolning.

Kontakta oss för mer information om stamspolning Stockholm.