Tel: 08 – 37 92 48

Stamspolning Stockholm

Välkommen till LGT – Stockholms främsta experter inom stamspolning! Vill du begära gratis offert? Kontakta oss via 08-37 92 48 eller fyll i vårt kontaktformulär redan idag
Kontakta oss och begär gratis offert redan idag!

Undvik vattenskador och spara pengar

Reglaget visar dina årliga kostnader för vattenskador. Dra i reglaget och se hur många lägenheter du kunde ha stamspolat istället.

0 vattenskadade lägenheter motsvarar ca 0

0st

Så många lägenheter kunde du ha stamspolat i förebyggande syfte

Alla tjänster

Här kan du enkelt navigera dig genom alla våra tjänster

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna med dina frågor.

Stefan Martinsson

Arbetsledare

John Rosdahl

Arbetsledare

Om stamspolning

Vi rekommenderar stamspolning vart femte år för att undvika kostsamma akututryckningar, till exempel vid översvämningar eller illaluktande och kluckande avlopp. Med en regelbunden rengöring återfår avloppsstammarna sin normala funktion, livslängden förlängs och obehaget för de boende minskar drastiskt.

Regelbundet underhåll lönar sig i längden

Fastighetens stammar växer idag igen betydligt snabbare än förr. Orsaken är allt fler kemikalier i avloppsvattnet och en lägre temperatur på varmvattnet. Bristande underhåll är ofta orsaken till igenslammade avloppsstammar, vilket förr eller senare leder till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd. I samband med service tar vi gärna hand om avisering och kommunikation med de boende. All vår personal bär synlig företagslegitimation och vi är anslutna till ID06. Efter utfört uppdrag, redovisar vi arbetet, rapporterar eventuella avvikelser och lämnar över kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Så här kan det se ut när vi är ute och stampolar:

LGT:s Högtryck – experter på stamspolning Stockholm

Misstänker du att du har problem med dina rör och ledningar? Vänta inte med att agera! Se till att få rören inspekterade så fort som möjligt så kan vi genomföra en stamspolning så snart som möjligt. Drar du ut på att åtgärda problemen så finns risken att felen förvärras. I så fall får du problem som kommer att bli betydligt dyrare än en förebyggande stamspolning.

Varningstecken i vardagen – när det kan behövas en stamspolning

• Avrinningen är långsam i disko eller handfat.

• Det bubblar i diskhon.

• Det blir ofta stopp – eller rent av översvämning.

• Det luktar illa från avloppet.

Om du upptäcker något av detta i din bostad – hör av dig till oss så kan vi kontrollera om det är nödvändigt med en stamspolning.

Kontakta oss för mer information om stamspolning Stockholm.

Så går en stamspolning till

En förebyggande stamspolning är en god investering. Kostnaden för att stamspola ett stort antal lägenheter är i regel lägre än kostnaden för att åtgärda en enda vattenskada. Det är ett gott skäl till att utföra denna åtgärd regelbundet istället för att vänta till dess att en skada uppstår. Så slipper de som bor i fastigheten dessutom de olägenheter som hänger samman med igensatta avlopp, för att inte tala om det besvär som en vattenskada kan innebära där man kan behöva avlägsna hela badrum eller ytskikt i andra delar av fastigheten för att kunna åtgärda problemet. Kort sagt så lönar det sig att arbeta proaktivt.

Men hur går en stamspolning i Stockholm till? Först av allt så sätter vi upp en plan med en checklista för att vara säkra på att alla delar av fastighetens avlopp blir spolade. Så kan vi säkerställa hög kvalitet på jobbet och resultat som blir bestående. Bäst av allt är det om vi kan få tillgång till fullständiga ritningar av avloppssystemet så att vi kan planera arbetet effektivt och bocka av varje steg på vägen.

Vi kommer ut med ett av våra moderna fordon som är utrustade med rejält tilltagna slangar och pumpar för att kunna hantera rör av olika grovlekar. Processen börjar med att vi spolar rören längst ner i fastigheten och arbetar oss sedan uppåt våning för våning genom de lägenheter och lokaler som har avloppsledningar.

Rören spolas i varje kök och badrum till dess att vi får ett önskvärt flöde. En kombination av hett vatten och högt tryck gör att fett och avlagringar smälts bort och spolas ut i det kommunala avloppsnätet där det sedan tas om hand i de centrala reningsverken.

Avloppssystemet är nu i toppskick och redo att fungera i ett antal år framåt utan att rören sätts igen.

Stamspolning skyddar rören

En förebyggande stamspolning är en god investering. Kostnaden för att stamspola ett stort antal lägenheter är i regel lägre än kostnaden för att åtgärda en enda vattenskada. Det är ett gott skäl till att utföra denna åtgärd regelbundet istället för att vänta till dess att en skada uppstår. Så slipper de som bor i fastigheten dessutom de olägenheter som hänger samman med igensatta avlopp, för att inte tala om det besvär som en vattenskada kan innebära där man kan behöva avlägsna hela badrum eller ytskikt i andra delar av fastigheten för att kunna åtgärda problemet. Kort sagt så lönar det sig att arbeta proaktivt.

Men hur går en stamspolning i Stockholm till? Först av allt så sätter vi upp en plan med en checklista för att vara säkra på att alla delar av fastighetens avlopp blir spolade. Så kan vi säkerställa hög kvalitet på jobbet och resultat som blir bestående. Bäst av allt är det om vi kan få tillgång till fullständiga ritningar av avloppssystemet så att vi kan planera arbetet effektivt och bocka av varje steg på vägen.

Vi kommer ut med ett av våra moderna fordon som är utrustade med rejält tilltagna slangar och pumpar för att kunna hantera rör av olika grovlekar. Processen börjar med att vi spolar rören längst ner i fastigheten och arbetar oss sedan uppåt våning för våning genom de lägenheter och lokaler som har avloppsledningar.

Rören spolas i varje kök och badrum till dess att vi får ett önskvärt flöde. En kombination av hett vatten och högt tryck gör att fett och avlagringar smälts bort och spolas ut i det kommunala avloppsnätet där det sedan tas om hand i de centrala reningsverken.

Avloppssystemet är nu i toppskick och redo att fungera i ett antal år framåt utan att rören sätts igen.

Stamspolning hjälper dig att spara tid och pengar

Som fastighetsägare vet du att det alltid finns åtgärder som måste tas om hand. Dels måste man planera det löpande underhållet och samtidigt har säkerligen dina fastighetsskötare fullt upp med mindre uppgifter som är svåra att förutse.

Därför är det viktigt att se till att förebyggande åtgärder frigör tid och ekonomiska resurser. Att underhålla fastighetens stammar kommer att ge dina fastighetsvärdar mer tid över till annat än att rycka ut för att det tar stopp i rören hos boende eller företagare som hyr lokaler eller lägenheter hos dig.

Vår målsättning är att erbjuda tjänster som hjälper dig att spara pengar. Genom att anlita oss på LGT för att underhålla stammarna i dina fastigheter kommer du att få ett enklare och mer ekonomiskt fastighetsägande. Vi hjälper till att ta fram långsiktiga planer som säkerställer att fastighetens avloppssystem ständigt är i gott skick. Spolning av stammarna är ett utmärkt verktyg för att hålla rören i skick. På så sätt vet du vilka kostnader som är planerade och förebygger oförutsedda utgifter. Det blir enklare att budgetera och du kan i förväg informera dina hyresgäster om kommande åtgärder, vilket ger en ökad trivsel och ett högre förtroende för dig som hyresvärd.

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att diskutera stamspolning av din fastighet i Stockholm och för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig till ett bättre fastighetsägande.

Stamspolning i Stockholm med LGT

På LGT arbetar vi med en stor variation av kunder. Vi underhåller rör- och avloppsystem hos såväl privatpersoner som fastighetsägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Storstockholm. För varje år är det allt fler kunder som vänder sig till oss för hjälp med stamspolning. Det utökade förtroendet gör att vår organisation växer och att vår kunskap på området expanderar ständigt.

Vår ambition är att bidra till säkrare vatten- och avloppssystem i hela regionen. Det är en ambitiöst, men vi kommer närmare målet för varje utförd stamspolning vi utför i Stockholm. Behöver du vår hjälp? Kontakta oss och berätta om vilka problem ditt avloppsystem så ser vi till att rätt åtgärder vidtas så snart som möjligt!

Var i Stockholm finns vi?

Vi erbjuder stamspolning i större delen av Stockholm med omnejd. Om du inte hittar din ort i listan får du gärna höra av dig ändå så ser vi vad vi kan göra.

Detta är LGT

Vissa fastigheter i Stockholm är i större behov av stamspolning än andra. Vad man däremot med säkerhet kan säga är att alla stammar behöver spolas så småningom. Varken stora lägenhets- och kontorskomplex eller villor klarar sig i all evighet utan denna åtgärd. Beroende på vilken typ av fastighet det handlar om kan problemen angripas på olika sätt. För att säkerställa att rätt beslut tas är det viktigt att låta en expert se över rör- och avloppsystemen. Sådana experter hittar du hos oss på LGT.

Effektiv stamspolning

Ett stopp i avloppet kan vara hänsynslöst, och därför är vi hänsynslösa tillbaka. När du tar hjälp av LGT för stamspolning i Stockholm kan du räkna med snabb och effektiv service. Vi strävar alltid efter att finnas tillgängliga för de som behöver vår hjälp så snabbt som möjligt. Vi är ett pålitligt alternativ och det har gjort oss till ett av Stockholms mest anlitade företag inom stamspolning.

Prisvärd stamspolning

Det finns företag som, delvis pga. ineffektivitet, kräver orimligt höga kostnader för sina rör- och avloppsarbeten. LGT är inte ett av dessa företag. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av stamspolning har vi möjlighet att utföra våra tjänster snabbt och effektivt. Detta gör i nästa steg att vi har möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser på stamspolning i Stockholm. En bra deal för både våra kunder och för oss!

God dialog

Transparens och tydlig kommunikation är viktiga byggstenar i alla lyckade samarbeten. Projekt inom stamspolning i Stockholm är inga undantag. När du som kund söker dig till oss på LGT kan du räkna med god dialog från första kontakten. Vi strävar alltid efter att kostnad, tidsplan och andra villkor som kan tillkomma arbetet framgår tydligt. Alla dessa uppgifter framgår tydligt i den offert du får av oss kostnadsfritt.

Som LGT-kund kan du dessutom räkna med att enkelt komma i kontakt med oss. Vi finns alltid tillgängliga för frågor och funderingar via telefon eller mail. När du anlitar oss för stamspolning i Stockholm får du en kontaktperson som du lätt kan nå.

Vill du veta mer om vår organisation?

Kontakta oss på telefonnummer 08-37 92 48 eller fyll i vårt kontaktformulär redan idag!

Du vet väl att du kan begära gratis offert på din stamspolning?

Kund hos LGT

Vi har nämnt det tidigare och vi upprepar oss gärna. Alla som behöver hjälp med stamspolning i Stockholm kan vända sig till oss på LGT. Vi utför stamspolning hos såväl privatpersoner som företag, organisationer och föreningar i hela regionen. Nedan beskriver vi några av de vanligaste kunderna vi arbetar med.

Villaägare

Stamsystemet är ditt fulla ansvar då du äger en villa. Detta är en av de största avlopps- och rörsrelaterade skillnaderna mellan att äga en villa och att bo i en lägenhet. Det är därför extra viktigt att du, som villaägare, är uppmärksam på oroväckande tecken. Det kan exempelvis handla om att du upplever en otrevlig avloppslukt som du inte känner igen. Detta kan vara ett tecken på att en stamspolning är absolut nödvändig i din villa.

Det är viktigt att hålla koll på stammarna i sitt hus regelbundet. Om man väljer att ignorera problem med avlopp och stammar finns en sak man kan räkna med: Problemen kommer att växa sig större. När du tar kontakt med oss på LGT för besiktning av ditt stamsystem undersöker vi behovet av stamspolning. Vi undersöker om rören håller tätt eller om några av dem borde lagas eller bytas ut. Vi ser också över om det finns någon eller några funktioner som inte fungerar som de ska.

Vill du anlita oss för stambesiktning eller stamspolning av din villa i Stockholm? Kontakta oss på 08-37 92 48 eller fyll i vårt kontaktformulär redan idag!

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar

På LGT har vi lång erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi utför arbeten inom stamspolning i både små och stora bolag och föreningar i Stockholm med omnejd. Tack vare decennier av arbeten har vi samlat kunskap som gjort oss till ett av regionens mest erfarna företag. Vi vet vad som krävs för att nå optimala och kostnadseffektiva resultat för kunden, oavsett vem kunden är.

Som fastighetsägare eller förening är det oerhört viktigt att vara vaksam. Detta gäller förstås för hela fastigheten, men inte minst gällande rör och avlopp. Om stamspolning är nödvändig i din fastighet i Stockholm är det sannolikt att de första tecknen uppstår hos boende. Det kan exempelvis handla om att hyresgäster eller bostadsrättsägare märker att avloppen luktar illa. Kanske handlar det också om dålig avrinning i avloppen.

För att undvika att skadan växer och för att, i god tid, utföra stamspolning i din fastighet i Stockholm: Var lyhörd och ta alla tecken på allvar. När du kontaktar oss på LGT för stamspolning i Stockholm utför vi en besiktning av dina stammar. Här avgörs om något behöver åtgärdas, och i så fall vad.

Fastighetsbolag, bostadsrättsförening eller fastighetsägare i Stockholm, i behov av stamspolning? Kontakta oss på LGT och begär gratis offert på din stamspolning i Stockholm redan idag!

LGT och miljö

På LGT följer vi internationell ISO-standard 9001, 14001 och 45001, vilka avser kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vår strävan efter reducerad miljöpåverkan genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar exempelvis endast med leverantörer och produkter som följer högt ställda miljökrav. Vid utförandet av våra tjänster inom stamspolning och annat försöker vi också minska vår negativa påverkan på miljön.

Frågor och funderingar

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.