Fräsning

Fräsning är en effektiv metod vid kraftiga beläggningar och rostutfällningar, till exempel i gjutjärnsavlopp.

Vi använder oss av så kallad maskinell fräsning med kättingverktyg och högtrycksspolning med kättingdysa för att eliminera alla beläggningar och rostangrepp. Skulle avloppssystemet vara angripet av rötter från träd och buskrötter löser vi problemet med hjälp av rotskärare.

Kontakta oss och begär gratis offert redan idag!