Tel: 08 – 37 92 48

Service

Vår ambition är att sänka din totalkostnad för ägandet av fastigheten – därför vill vi betona vikten av långsiktigt underhåll av vatten- och avloppssystem. Att ligga steget före är A och O för att undvika dyra vattenskador och missnöjda hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare.

Vi erbjuder

LGT:s Högtryck kan erbjuda dig allt från akuta utryckningar inom Stockholmsområdet till planering av den långsiktiga skötseln av ditt VA-system.

Som kund hos oss sparar du tid

Genom långsiktig tillsyn minimeras risken för allvarliga skador. Vårt förebyggande arbete minskar risken för akuta skador. Vi hjälper också till att förenkla ditt långsiktiga budgetarbete genom att förtydliga vilka åtgärder och investeringar som behöver göras.

Om olyckan skulle vara framme

Genom att alltid vara snabbt på plats med våra välutrustade bilar kan vi minimera risken för vattenskador, till exempel vid en översvämning. Våra bilar är dessutom försedda med videokameror för att akut kunna lösa situationer på plats, utan att du behöver boka en extra tid.

Det lönar sig att tänka långsiktigt

I samband med stamspolning skriver LGT alltid en egen-kontroll där vi tydligt visar det utförda arbetet och rapporterar eventuella brister. Det förebyggande arbetet skapar också bättre möjlighet till ersättning om olyckan skulle vara framme. Exempel visar att försäkringsbolagen har blivit hårdare vid sin bedömning av skador där det råder bristande underhåll. Kontakta oss gärna för frågor om långsiktigt underhåll.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.