Högtrycksspolning i Stockholm förebygger dyra stopp och vattenskador

Högtrycksspolning

Med högtrycksspolning rengör vi avloppssystemet snabbt och effektivt. Genom att underhålla fastighetens stamsystem slipper du bubblande och illaluktande avlopp, dyra översvämningar och missnöjda hyresgäster.

Vi utför allt från akuta arbeten inom högtrycksspolning, till exempel stopp i vattenlås, stick och stammar, till underhåll i form av totalspolning av avloppssystemet. För att göra rent används bara vanligt vatten. Hetvatten används också vid behov, till exempel i köksledningar som är utsatta för mycket fett.

Så här går det till

Vattnet spolas med högt tryck bakåt genom ett munstycke och slangen dras framåt i ledningen. Avlagringar och föremål i ledningen lossnar av kraften i vattenstrålen och transporteras sedan bort med vattenflödet.

Vår ambition är alltid att förlänga stamsystemets livslängd och vi är mycket noga med att anpassa arbetet och utrustningen efter förhållandena i din fastighet. Ibland väljer vi till exempel att spola fler gånger, men med ett lägre tryck för att minska skaderisken.

Så här kan det se ut när vi är ute och spolar:

 

Kontakta oss gärna för mer information om högtrycksspolning Stockholm.

LGT:s Högtryck – experter på högtrycksspolning Stockholm