Tjänster

LGT:s Högtryck underhåller vatten- och avloppssystem i alla typer av fastigheter. Vi arbetar både förebyggande och med jour för akuta uppdrag.

Vårt erbjudande omfattar:

 

Kontakta oss för mer information om våra tjänster.