Slamsugning Stockholm

Välkommen till LGT! Vi är ett av Stockholms mest erfarna och anlitade företag inom slamsugning. Varje år hjälper vi mängder av privatpersoner, företag och föreningar i regionen med rör- och avloppsrelaterade arbeten.

Kontakta oss och begär gratis offert redan idag!

Telefon: 08-37 92 48 

Slamsugning i Stockholm

Om slamsugning

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och förebygger kostsamma översvämningar i regn- och dagvattensystem. Vi erbjuder tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare på regelbunden basis.

Vi rekommenderar att utföra slamsugning av dagvattenbrunnarna varje vår och höst. Det minskar riskerna avsevärt för översvämningar och vattenskador.

Bilar och utrustning


Kombibilar för alla typer av uppdrag
Våra välutrustade fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden inom slamsugning Stockholm. Bilarna lastar mellan 3–9 000 liter slam och 3–6 000 liter spolvatten. Dom är utrustade med hetvattenpanna, dubbla spolsystem med ställbart tryck och pump med hög kapacitet. Med våra kombibilar kan vi utföra alla typer av jobb för både fastighetsbolag, kommuner eller privatpersoner.

Garagekombi för små utrymmen
Våra fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden. Vår garagekombi lastar 3 000 liter slam och 1 000 liter spolvatten. Bilen är utrustad med hetvattenpanna och dubbla spolsystem. Den är endast 190 cm hög och därmed lämplig för tömning och rengöring av brunnar, avskiljare och ledningar i garage, på innergårdar och övriga trånga ytor.

Så förebygger vi översvämningar i dagvattenbrunnar:

 

Mer information

Minska risken för översvämningar med regelbunden slamsugning

Så bra är vår kombibil.

Kontakta oss för mer information och offert om slamsugning Stockholm.

LGT:s Högtryck – Expert på slamsugning Stockholm

Varför slamsugning?

Låt oss börja från början. Varför är det egentligen viktigt att, som fastighetsägare i Stockholm, ta hjälp med slamsugning emellanåt? 

Det korta svaret på frågan är: För att garantera att rör- och avloppssystemen i fastigheten fungerar optimalt. I förlängningen handlar det också om att säkerställa att problemen inte växer sig större. Om man som fastighetsägare väljer att ignorera begynnande problem i rör och avlopp kan det bli kostsamt – väldigt kostsamt – att åtgärda saken längre fram. Genom att ta regelbunden hjälp med slamsugning i Stockholm reducerar man denna risk markant!

Slamsugning av olika orsaker

Behovet av slamsugning i Stockholm kan variera kraftigt mellan olika fastigheter.

Underhåll

I vissa fall kan det röra sig om åtgärder för att undvika problem i framtiden. Slamsugning som sker regelbundet minskar risken för att stora mängder avlagringar orsakar skada i framtiden. På LGT har vi lång erfarenhet av att leverera regelbunden slamsugning i Stockholm.

Akut slamsugning

Vissa rör- och avloppsproblem har inte tid att vänta. När olyckan är framme och det har blivit totalstopp i systemen behövs akut slamsugning. Denna service är något som vi på LGT tillhandahåller dygnet runt, varje dag under hela året.

Hur går slamsugning av min fastighet i Stockholm till? 

Även svaret på denna fråga varierar beroende på hur de befintliga problemen ser ut. Att slamsuga någonting går ut på att tömma och göra rent. Det handlar ofta om brunnar eller behållare. Olika arbeten kräver olika angreppssätt.

 

Vill du veta mer om vår slamsugning i Stockholm?

Kontakta LGT på telefonnummer 08-37 92 48 eller fyll i vårt kontaktformulär redan idag!

Slamsugning med LGT i Stockholm

LGT är ett av Stockholms mest erfarna och anlitade företag när det gäller slamsugning. Under närmare 30 års tid har vi levererat högkvalitativa rör- och avloppstjänster i hela regionen. Vi anlitas för slamsugning av såväl villor, lägenhetskomplex, industribyggnader och andra typer av fastigheter i Stockholm.

Läs vidare för att veta mer om LGT eller ring 08-37 92 48 för att komma i kontakt med oss direkt!

Vår organisation

Teamet på LGT är experter på rör och avlopp. Tack vare vår långa erfarenhet och breda kunskap på området kan vi vara effektiva och snabba i de arbeten vi utför. Effektiviteten gör att: 1) Problem snabbt kan bli åtgärdade, och 2) Att vi kan erbjuda våra kunder priser som konkurrenterna sällan kan slå. 

Som kund hos LGT kan du alltid räkna med en transparent upplevelse och genomgående god kommunikation. Vår avloppsjour finns dessutom tillgänglig 24 timmar om dygnet under årets alla dagar. 

Våra kunder

Alla fastigheter drabbas förr eller senare av mindre eller större rör- och avloppsproblem. Detta har gjort att vi på LGT vill erbjuda våra tjänster inom slamsugning i Stockholm till alla olika typer av kunder.

Fastighetsbolag och fastighetsägare

Sedan tidigt 90-tal har vi på LGT utfört slamsugning i Stockholm hos fastighetsägare och fastighetsbolag av olika storlek. Vi är vana att anpassa oss till snabba beslutsvägar och vet vad som krävs för att arbetet ska bli till belåtenhet för dessa kunder.

Villaägare

Det finns gott om villor i Stockholm och vi har utfört slamsugning i många av dem. Aldrig är det så viktigt att vara uppmärksam på rör- och avloppsproblem som när man äger sin egen fastighet. På LGT utför vi både slamsugning och besiktningar av rör och avlopp i Stockholms villor.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar tillhör en av våra absolut främsta kundgrupper. Det kan vara oerhört kostsamt för föreningen och mödosamt för boende med stora avloppsrelaterade problem i fastigheten. Därför rekommenderas regelbunden undersökning av rör och förebyggande slamsugning i Stockholm.

Vill du veta mer om LGT och våra tjänster inom slamsugning i Stockholm?

Kontakta oss på telefonnummer 08-37 92 48 eller fyll i vårt kontaktformulär idag!