Slamsugning i Stockholm

Slamsugning Stockholm

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och förebygger kostsamma översvämningar i regn- och dagvattensystem. Vi erbjuder tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare på regelbunden basis.

Vi rekommenderar att utföra slamsugning av dagvattenbrunnarna varje vår och höst. Det minskar riskerna avsevärt för översvämningar och vattenskador.

Bilar och utrustning


Kombibilar för alla typer av uppdrag
Våra välutrustade fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden inom slamsugning Stockholm. Bilarna lastar mellan 3–9 000 liter slam och 3–6 000 liter spolvatten. Dom är utrustade med hetvattenpanna, dubbla spolsystem med ställbart tryck och pump med hög kapacitet. Med våra kombibilar kan vi utföra alla typer av jobb för både fastighetsbolag, kommuner eller privatpersoner.

Garagekombi för små utrymmen
Våra fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden. Vår garagekombi lastar 3 000 liter slam och 1 000 liter spolvatten. Bilen är utrustad med hetvattenpanna och dubbla spolsystem. Den är endast 190 cm hög och därmed lämplig för tömning och rengöring av brunnar, avskiljare och ledningar i garage, på innergårdar och övriga trånga ytor.

Så förebygger vi översvämningar i dagvattenbrunnar:

 

Mer information

Minska risken för översvämningar med regelbunden slamsugning

Så bra är vår kombibil.

Kontakta oss för mer information och offert om slamsugning Stockholm.

LGT:s Högtryck – Expert på slamsugning Stockholm