Slamsugning

Med slamsugning undviker du problem med sammanpackning och förebygger kostsamma översvämningar i regn- och dagvattensystem. Vi erbjuder tömning och rengöring av dagvattenbrunnar, pumpgropar, olje- och fettavskiljare på regelbunden basis.

Bilar och utrustning


Fastighetskombi för alla typer av uppdrag
Våra välutrustade fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden inom slamsugning Stockholm. Bilen lastar 3000 liter slam och 2800 liter spolvatten. Den är utrustad med hetvattenpanna, dubbla spolsystem med ställbart tryck och pump med hög kapacitet. Med vår fastighetskombi kan vi utföra alla typer av jobb för både fastighetsbolag, kommuner eller privatpersoner.

Garagekombi för små utrymmen
Våra välutrustade fordon är anpassade till olika typer av uppdrag och förhållanden. Vår garagekombi lastar 1300 liter slam och 600 liter spolvatten. Bilen är utrustad med hetvattenpanna, dubbla spolsystem och pump. Den är endast 185 cm hög och därmed lämplig för rengöring av brunnar och ledningar i små och trånga garage – där pungvattenlås, stuprör, dagvattenledningar och samlingsbrunnar behöver rengöras med jämna mellanrum. Bilen klarar även av viktbegränsningar upp till 4,5 ton på till exempel innergårdar och parkeringsdäck.

Så här kan det se ut när vi jobbar med slamsugning:

 

Mer information

Minska risken för översvämningar med regelbunden slamsugning

Så bra är vår kombibil.

Kontakta oss för mer information och offert om slamsugning Stockholm.

LGT:s Högtryck – Expert på slamsugning Stockholm