Tel: 08 – 37 92 48

Få ut det mesta av din rörinspektion

Genom att effektivisera beställningen kan du spara både tid och pengar. Vi har under många år jobbat med rörinspektioner och vet vad som utmärker ett smidigt projekt. Här är fyra tips som underlättar för dig som är beställare.

1. Definiera syftet

Ju mer information vi får av dig, desto bättre kan vi planera och utföra arbetet. Syftet med rörinspektionen påverkar vårt arbete på flera sätt. Om målet är att bedöma stammarnas skick gör vi en noggrann dokumentation av hela rörledningen. Ifall vi ska hitta orsaker till driftstörningar letar vi oss igenom stammarna. Vi ser också till att rätt person utför jobbet och att vår inspektör har den kompetens som just dina förutsättningar kräver.

2. Anlita en auktoriserad rörinspektör

Tyvärr finns det oseriösa aktörer även inom vår bransch. Sveriges TV-inspektionsföretag utfärdar därför ett certifikat som fungerar som kvalitetsstämpel och bevis för att du ska få en likartad bedömning oberoende av vilket företag som utför undersökningen.

Som kund hos LGT har du alltid tillgång till auktoriserade rörinspektörer. Våra medarbetare har genomgått utbildningen hos STVF och har befogenhet att göra utlåtanden, föra protokoll och gradera enligt STVF:s 3-gradiga skala.

3. Läs på om tjänsten

Känn dig trygg i din roll som beställare. I Byggforskningsrådets publikation T25:2012 Se rören inifrån hittar du allt du behöver veta om att beställa en rörinspektion. Här beskrivs förberedelserna, genomförandet, utlåtandet och dokumentationen. Publikationen vänder sig till dig som är beställare och innehåller en komplett specifikation över vad som krävs för att en rörinspektion ska kunna genomföras.

4. Skicka med ritningarna

Se till att bifoga ritningarna när du beställer nästa jobb. Vid en rörinspektion sparar det både tid och pengar eftersom vi direkt kan se hur ledningarna går och vart vi ska börja filma. Du kan också använda våra markeringar på ritningarna som stöd när det är dags att titta på filmen.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.