Tel: 08 – 37 92 48

Fåglarna varnar om översvämning

Fågelkvittret på våren är en bra påminnelse om att förebygga översvämningar. Vinterns sand, grus och skräp hamnar lätt i dagvattenbrunnarna och kan orsaka vattenskador. Lyssna på fåglarna och gör så här för att minska riskerna.

Många förvaltare brukar vårstäda fastigheterna bland annat för att få bort grus och sand från marken. Risken är att sand och skräp orsakar översvämningar i dagvattenbrunnarna som sen svämmar över. Det kan framför allt ge dessa problem.

  • Dyra akuta åtgärder
  • Besvärliga och dyra vattenskador
  • Missnöjda hyresgäster

 

Riskerna för översvämmade dagvattenbrunnar har ökat eftersom städerna har mer och mer asfalt som dagvattnet inte kan sjunka ner igenom. Dagvattensystemet fylls också för fort när vattnet rinner av på asfalten istället för att sjunka ner i jorden.

Fågelkvittret tipsar om slamsugning

Det är alltså viktigt att förebygga översvämningar i dagvattenbrunnarna. När fåglarna sätter igång med sitt vårkvitter är det bra läge att boka slamsugning. Vi rekommenderar slamsugning varje vår och höst. Då tar man bort grus, slam och annat som försvårar för dagvattnet att rinna ner i brunnen.

Se filmen om hur slamsugning förebygger översvämmade dagvattenbrunnar.

Det är alltid billigare och enklare att förebygga med underhåll än att åtgärda akut. Det kan också vara svårt att få snabb hjälp vid en översvämning eftersom det bara finns ett visst antal slambilar i Stockholm.

Tre viktiga tips

Vill du boka eller snacka slamsugning?

Ring oss på 08-37 92 48 eller skicka in formuläret.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.