Tel: 08 – 37 92 48

Förebygg dyra vattenskador i höst

Efter semestern kan det kännas stressigt med allt som behöver göras i fastigheterna. Underhållsplan, budget, dagvattenbrunnar, avlopp och allt annat som ska fungera. Så här gör du för att få en lugnare höst.

Under hösten är det tyvärr vanligt att dagvattenbrunnar svämmar över. Risken är att det ger dyra vattenskador i källare och garage. Dessutom kan hyresgästerna bli upprörda och tappa förtroendet för fastighetsförvaltaren. Det kan även vara svårt att få snabb hjälp eftersom det bara finns ett visst antal slambilar i Stockholm.

Undvik översvämmade dagvattenbrunnar

Boka slamsugning av dagvattenbrunnarna innan höstregnen kommer för att slippa problem med översvämningar. Underhållsåtgärder är dessutom mycket billigare att utföra än akuta utryckningar. För att minska riskerna ytterligare är det bra att plocka bort löv och annat skräp runt dagvattenbrunnarna regelbundet.


Se filmen Grus i maskineriet där vår Jonne Rosdahl visar och berättar om slamsugning.

Ha en aktuell underhållsplan

Det är viktigt att ha en underhållsplan för dagvattenbrunnarna som bör rensas på våren och hösten. Om du slamsuger brunnarna på våren kan du slippa akuta åtgärder även i början av hösten eftersom det minskar risken för översvämningar från skyfall innan höstens slamsugning.

Vi rekommenderar också god framförhållning för stamspolningen som bör utföras vart femte år.

Förebygg problem vid renovering

Du kan råka på onödiga och kostsamma åtgärder om du sätter igång en renovering eller ombyggnation utan att veta ledningarnas skick eller läge. För att minska riskerna bör du utföra en rörinspektion med filmning redan när du planerar renoveringen. Då får du koll på ledningarna och vid problem tas en handlingsplan fram för att utföra rätt åtgärder.

Snabba tips för att förebygga vattenskador

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.