Tel: 08 – 37 92 48

Från 20 till 0 stopp i månaden

400 lägenheter i Kista och Akalla drabbades innan sommaren av återkommande stopp i avloppen med efterföljande översvämningar och stora kostnader som följd. LGT:s Jonne Rosdahl berättar hur en fastighetsägare gick från 20 avloppsstopp i månaden till 0 med hjälp av planerad stamspolning.

jonne_bild_nyhetsbrev

Vilka problem uppstod i fastigheterna innan sommaren?
– Vår kund, en fastighetsägare i Kista och Akalla, hade ungefär 5 stopp i avloppen varje vecka, ibland många fler. Det var en frustrerande period för såväl fastighetschef som fastighetsskötare, förvaltare och hyresgäster. Mycket tid och pengar gick åt till felsökningar och akututryckningar för att åtgärda stopp, vattenskador och dålig lukt.

Vad berodde stoppen på?
– Mestadels var det stopp i köket, i själva köksstammen, på grund av att fett och matrester samlats där och täppt till rören under en lång tid. Avloppsledningarna hade inte spolats på länge vilken var en kraftigt bidragande orsak till de återkommande stoppen. Vi brukar rekommendera underhållsspolning var femte år för att slippa dessa problem.

Spolning av 400 lägenheter och sedan 1100, berätta mer?
– I samband med de återkommande stoppen hade vi många jourutryckningar. Vi kunde lösa problemen lokalt för varje lägenhet men för att komma runt den återkommande problematiken krävdes en fullständig spolning av hela fastigheten. Innan midsommar tog vi ett rejält tag kring avloppen och spolade stammarna i 400 lägenheter. Nästa steg blir att spola stammarna i resterande 1100 lägenheter.

0 % felanmälningar, berätta mer om spolningens effekter?
– Felanmälningarna har gått ner till knappa 0 i månaden så vi behöver inte längre rycka ut akut till vår kund. Fastighetschefen berättar att det nu finns tid att göra det som de är bäst på. Projekt som att t.ex. fixa med ljus och lister eller fräscha upp olika utrymmen i fastigheten kan nu betas av successivt. Tidigare blev projekten liggande på grund av tid som gick åt till avloppen.

Varför ska man inte snåla med underhållsspolning?
– Det är ganska enkelt att svara på. Du får ungefär 500 spolade lägenheter till kostnaden för vad ungefär 1-2 vattenskador brukar uppgå till. Det är betydligt dyrare och mer tidskrävande att släcka återkommande bränder, förlora hyresgäster och åtgärda vattenskador än att satsa på underhåll av avloppsledningarna.

Sista tipset, när bör man ana oråd kring stopp i avloppen?
– När vi rycker ut får vi ofta höra att det har bubblat i avloppet i flera månader. Mitt tips är att inte vänta med att höra av sig utan ringa oss på en gång. Bubblet är en första signal på att det finns ett bakomliggande problem som det är svårt för dig själv att se hur stort och omfattande det är. Vitsen är att slippa få en stor kedjereaktion på stopp eller trasiga avlopp som sprider sig från lägenhet till lägenhet.

Jonne Rosdahl är arbetsledare på LGT och har arbetat på företaget sedan 1992.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med förebyggande underhåll av dina VA-system i din fastighet? Välkommen att kontakta oss.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.