Tel: 08 – 37 92 48

Friska fastigheter = glada hyresgäster

En viktig del i att behålla nöjda hyresgäster är att de slipper stopp i avlopp och översvämningar. Sådana störningar kostar tid och pengar, och kan skada förtroendet för fastighetsägaren. Stockholms Studentbostäder jobbar proaktivt för att minimera riskerna.

Fram till år 2013 hade Stockholms Studentbostäder ingen plan för stamspolning av de cirka 8 000 bostäderna. De fick visserligen hjälp att spola och åtgärda akuta stopp, men eftersom stoppen och ibland översvämningar återkom missade de möjligheten att spara tid och pengar genom att jobba förebyggande.

– Nu har vi infört en plan för att spola alla fastigheter, säger Rolf Amble, chef Teknisk Service på SSSB.

De har gjort väldigt mycket stambyten, men även nya stammar måste spolas. Stockholms Studentbostäder kommer att ha spolat klart hela beståndet under åren 2014–2017, och sen ska de utvärdera hur ofta de ska spola respektive fastighet i framtiden.
– Vi vill gärna hitta fel för att minimera riskerna för hyresgästerna. När fastigheten mår bra mår hyresgästerna bra.

Rolf Amble, chef Teknisk Service på Stockholms Studentbostäder.

Enligt Rolf Amble finns det några viktiga fördelar med att utföra underhållsspolning regelbundet.

  • Förebygger stopp och översvämningar.
  • Man kan hitta eventuella återkommande problem.
  • Hjälp att omprioritera till exempel stambyten till mer behövande fastigheter.

 
Företaget jobbar mycket mer proaktivt nu än förut. De införde spolningsprogrammet 2013 i samråd med LGT.
– Vårt fastighetsbestånd är speciellt med ibland många personer på liten yta. Därför var det bra med både vår egen och LGT:s erfarenhet för att planera underhållsspolningarna.

Rolf Amble avslutar med några tips till fastighetsägare.
– Spola strukturerat och lägg tid på att inspektera rören. Något fint på utsidan kan vara dåligt inuti. Följ upp spolningen efter några år och avgör när fastigheten ska spolas igen.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.