Tel: 08 – 37 92 48

Hur gör du för att slippa stopp i avlopp?

Översvämningar och vattenskador kostar mycket i form av arbetstid och pengar. Riskerna kan lätt minskas med en underhållsplan. Så här gör två av våra kunder för att förebygga stopp i avlopp.

Risken för stopp i avlopp har ökat bland annat på grund av att vi använder mer matfetter som spolas ner i diskhon och stelnar i ledningarna. En bidragande orsak är också hur nyproducerade fastigheter konstrueras. Långa stickledningar och dåligt fall orsakar många driftstörningar.

Ett stopp i avlopp kan snabbt orsaka vattenskador som kräver dyra och besvärliga åtgärder. Man kan behöva riva upp golv, socklar och en bit upp på väggen, och torkprocessen kan ta flera månader.


Färre akuta utryckningar hos Svenska Bostäder

Mikael Wilteus är förvaltare på Svenska Bostäder för området Västerort. Han berättar att efter de infört regelbunden stamspolning i Västerort har antalet akuta utryckningar på driftstörningar minskat väsentligt.
– Att jobba förebyggande med underhåll stödjer vårt arbete med att nå visionen om en trivsam och trygg vardag för våra hyresgäster, säger Mikael Wilteus i en intervju.

Se filmen om hur stamspolning ger nöjdare kunder hos Svenska Bostäder:

 


Så förebygger SKB stopp i avlopp

SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) äger och förvaltar cirka 8 000 lägenheter. I sitt spolningsprogram stamspolar de cirka 700 lägenheter per år för att förebygga stopp.
– Om vi slipper en vattenskada per år tack vare underhållsspolning så har vi finansierat hela spolningsprogrammet för året, säger Jani Johnsson på SKB i denna intervju.


Snålt underhåll kan bli dyrt

Det är betydligt dyrare och mer tidskrävande att åtgärda akuta problem än att satsa på underhåll av avloppsledningarna. Jonne Rosdahl är arbetsledare hos oss på LGT, och förklarar varför man bör stamspola vart femte år.
– Det är ganska enkelt att svara på. Du får ungefär 500 spolade lägenheter till kostnaden för vad ungefär 1-2 vattenskador brukar uppgå till.


Då kan stamspolning kan vara nödvändigt

  • Det bubblar i diskhon
  • Vattnet rinner ut sakta från handfat eller diskho
  • Återkommande stopp eller översvämning
  • Det luktar illa ur avloppet

​Fördelar med regelbunden underhållsspolning

  • ​Förebygger stopp, översvämningar och vattenskador
  • Lättare att hitta orsaker till problem som återkommer
  • Underlättar att prioritera t.ex. stambyten till rätt fastigheter

LGT – en långsiktigt partner

Vi är en långsiktig partner för lägre kostnader inom fastighetsförvaltning. Vi hjälper till att förebygga stopp, översvämningar och vattenskador i alla typer av fastigheter. Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.