Tel: 08 – 37 92 48

Hur mår stammarna i din fastighet?

Det finns ett enkelt sätt att ta reda på stammarnas skick. Med filmning hjälper vi dig att kartlägga avloppssystemet och avgöra om ett stambyte är aktuellt om 1 år, 10 år eller om andra åtgärder behöver sättas in.

Det finns många situationer där filmning eller rörinspektion, som det också kallas, kommer väl till pass, bland annat vid:

  • Felsökning vid återkommande driftstopp
  • Besiktning av rörsystemet för att bedöma ledningarnas skick
  • Kartläggning av ledningarna när handlingar saknas

Vi ser till att åtgärda eventuella skador som upptäcks i samband med filmningen. LGT:s Högtryck genomför bland annat relining och samarbetar med olika rörmockeriföretag för att kunna möta alla behov i en åtgärdsplan.

Vid en rörinspektion anpassas alltid utrustningen efter förhållandena i din fastighet. I huvudledningar använder vi oss av en styrbar kameravagn. Vill du veta hur det fungerar i praktiken? Se vår film!

LGT:s Högtryck är auktoriserade rörinspektörer enligt STVF:s standard. Läs mer om rörinspektion och regleringar.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.