Tel: 08 – 37 92 48

Hur ofta spolar du?

Toalettstolarna spolas förhoppningsvis efter varje gång de har använts. Kranar i badrum och kök spolas också ofta. Hur ofta spolar du stammarna för att förebygga vattenskador?

Nöjda hyresgäster är A och O för en fastighetsägare, och en viktig del är att VA-systemet fungerar. Störningar som stopp i avlopp kan orsaka vattenskador, missnöjda hyresgäster och skadat förtroende för fastighetsägaren. Vattenskador är kostsamma och besvärliga att åtgärda. 

Risken för stopp i avlopp har ökat genom åren på grund av förändrade matvanor med mer matfetter som sköljs ner. Fetterna svalnar, stelnar och fastnar som klumpar en bit ner i ledningarna. I nyproducerade fastigheter bidrar också långa stickledningar och dåligt fall till många driftstörningar.

Spola stammarna vart femte år

Vi rekommenderar att du spolar stammarna vart femte år för att förebygga problem med ledningarna. Om du inte har en plan för stamspolningen, så hjälper vi gärna dig att skapa en underhållsplan för dina fastigheter.

Regelbunden stamspolning minskar riskerna för stopp i avlopp och vattenskador. Det är också billigare än akuta åtgärder. Dra i reglaget på www.lgt.se så ser du hur billigt det är att underhållsspola jämfört med att åtgärda vattenskador. Till exempel kostar det ungefär lika mycket att åtgärda två vattenskadade lägenheter som att stamspola 500 lägenheter.  

Läs här om hur två fastighetsförvaltare förebygger stopp i avlopp.

Fördelar med regelbunden stamspolning

  • Förebygger kostsamma och besvärliga vattenskador
  • Underlättar att hitta orsaker till återkommande problem
  • Hjälper till att prioritera stora åtgärder som t.ex. stambyten

Vill du ha hjälp med stamspolning?


Ring oss på 08 – 37 92 48

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.