Tel: 08 – 37 92 48

Kommer dina fastigheter också svämma över?

Åar och landskap svämmar över efter de intensiva regnen. Om skyfallen kommer till Stockholm riskerar vi översvämmade fastigheter här också. Så här förebygger du det.

Ett skyfall kan lätt orsaka översvämningar när dagvattensystemet inte kan ta hand om allt vatten. Riskerna ökar också eftersom städerna har mer och mer asfalt som hindrar vattnet att sjunka ner i marken. Istället rinner vattnet till dagvattenbrunnarna.

Risk för kostsamma fuktskador

I Stockholm har vi varit förskonade från de värsta regnen i vinter, men om de kommer hit finns risken för översvämningar kring fastigheterna. Om skräp, lös och slam hindrar regnet att rinna ner kan garage, källare och entréer svämma över. Det innebär troligen kostsamma återställningar av fuktskador och även missnöjda hyresgäster.

Så förebygger du översvämningar

Det bästa sättet att förebygga översvämmade dagvattenbrunnar är att slamsuga dem på våren och hösten. Då tar man bort grus, slam och annat som försvårar för dagvattnet att rinna ner.

 

Se filmen där vi visar och berättar hur regelbunden slamsugning förebygger översvämmade dagvattenbrunnar.

Tre tips för att förebygga vattenskador

 

Vill du veta mer eller boka slamsugning?
Ring 08-37 92 48

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.