Policy

Vi är ett Stockholmsbaserat familjeföretag i andra generationen som arbetar med underhåll av VA-system. Exempel på våra tjänster är stamspolning, slamsugning, rörinspektion och högtrycksspolning.

Vi arbetar med större serviceföretag, fastighetsägare, bostadsrättföreningar och privatpersoner. LGT:s ambition är att ha entusiastiska kunder med förtroende för vår förmåga som leverantör av våra tjänster och produkter.

Våra kunder skall uppfatta oss som ledande i branschen inom miljö-kvalitetsområdet.

Vi ska förbättra vår kvalitet och minska vår miljöpåverkan genom att:

  • Tillhandahålla tjänster och produkter som tillfredsställer kundens krav och förväntningar.
  • Arbeta förebyggande, förlänga livslängden i befintliga system och återskapa dess ursprungliga funktion.
  • Göra en noggrann leveransplanering för att undvika onödig belastning av miljön och för att minska kostnaderna.
  • Följa lagar och andra krav samt förebygga föroreningar.
  • Göra ständiga förbättringar inom miljö- och kvalitetsarbetet.
  • Uttala, dokumentera och förankra alla miljö- och kvalitetsmål på samtliga nivåer i organisationen.

2021-08-01
Kalle Hellgren
VD, LGT:s Högtryck