Tel: 08 – 37 92 48

Miljö & Kvalitet

LGT:s Högtryck är certifierade enligt ISO 9001, 14001 samt 45001. Det innebär att vi följer internationell standard gällande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösystem.

Vårt arbete

Vi arbetar ständigt med att miljöanpassa vår arbetsprocess. I praktiken innebär det till exempel att vi väljer leverantörer och produkter efter högt ställda kriterier, planerar vårt arbete noggrant för att undvika onödig belastning på miljön, samt att vi strävar mot att förlänga livslängden i befintliga stamsystem.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetspolicy.

Certifikat

Som kund hos oss sparar du tid

Genom långsiktig tillsyn minimeras risken för allvarliga skador. Vårt förebyggande arbete minskar risken för akuta skador. Vi hjälper också till att förenkla ditt långsiktiga budgetarbete genom att förtydliga vilka åtgärder och investeringar som behöver göras.

Policy

Vi är ett Stockholmsbaserat familjeföretag i andra generationen som arbetar med underhåll av VA-system. Exempel på våra tjänster är stamspolning, slamsugning, rörinspektion och högtrycksspolning.

Vi arbetar med större serviceföretag, fastighetsägare, bostadsrättföreningar och privatpersoner. LGT:s ambition är att ha entusiastiska kunder med förtroende för vår förmåga som leverantör av våra tjänster och produkter.

Våra kunder skall uppfatta oss som ledande i branschen inom miljö-kvalitetsområdet.

Vi ska förbättra vår kvalitet och minska vår miljöpåverkan genom att:

• Tillhandahålla tjänster och produkter som tillfredsställer kundens krav och förväntningar.
• Arbeta förebyggande, förlänga livslängden i befintliga system och återskapa dess ursprungliga funktion.
• Göra en noggrann leveransplanering för att undvika onödig belastning av miljön och för att minska kostnaderna.
• Följa lagar och andra krav samt förebygga föroreningar.
• Göra ständiga förbättringar inom miljö- och kvalitetsarbetet.
• Uttala, dokumentera och förankra alla miljö- och kvalitetsmål på samtliga nivåer i organisationen.

Kalle Hellgren
VD, LGT:s Högtryck

LGT är en del av Norva24

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.