Tel: 08 – 37 92 48

Nöjda hyresgäster under stambytet – är det möjligt?

Under ett stambyte får hyresgästerna räkna med en del buller och byggdamm, men det går att begränsa störningsmomenten. Relining eller rörinfodran som komplement till ett traditionellt stambyte, är ett utmärkt alternativ för att möta behoven i dina fastigheter.

På Störtloppsvägen i Västertorp centrum pågår just nu ett omfattande stambyte i tre av Stockholmshems fastigheter. Vi på LGT:s Högtryck är involverade i projektet på uppdrag av TL Bygg.

På gatuplan i fastigheterna finns gott om butiker och restauranger. Många rör går under golven i affärsverksamheterna. Istället för att bila upp golven har hyresvärden valt att använda relining där rören är svåra att byta ut. På så vis kan affärsverksamheterna pågå som vanligt under hela stambytet.

Billy på LGT arbetar heltid på stambytet i Västertorp sedan april 2013. Han berättar om uppdraget. – Vårt jobb är att förbereda inför relining genom att göra rent inuti rören. Här använder vi oss av fräsning för att få bort alla rostavfällningar. Det måste bli riktigt rent, det är en förutsättning för att reliningen ska bli bra.

LGT-Kollegan Magnus pekar på fördelarna med att kombinera relining och vanligt stambyte. – Varje fastighet har unika förutsättningar. Vid känsliga verksamheter, t.ex. ett äldreboende eller vid butiker och restauranger som här i Västertorp, är det viktigt att ta extra hänsyn. Relining ger goda möjligheter till minskade störningsmoment och har samma höga kvalitet som ett vanligt rörbyte.

Med lång erfarenhet och hög kompetens kan vi på LGT hjälpa dig att hitta en optimal lösning för ditt stambyte. Genom att filma i rören kan vi t.ex. bedöma rörens komplexitet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på LGT. Vi ser fram emot att göra ditt stambyte till en enkel resa.

lgt-underbild3

Billy och Magnus på LGT arbetar heltid på stambytet i Västertorp sedan april 2013. 

lgt-underbild2

Vad döljer sig i rören? Här filmas rören som del av förberedelserna inför reliningarbetet.  

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.