Tel: 08 – 37 92 48

Riskabelt att inte ha aktuella ritningar

Om fastigheten saknar aktuella avloppsritningar finns risken att man skadar ledningarna vid om- eller tillbyggnad. Vår vd David Tillgren berättar hur den nya tjänsten kartering minskar riskerna och underlättar att vidta rätt åtgärder. 

Det är viktigt att veta avloppens skick och lokalisering i fastigheten, framför allt vid om- och tillbyggnad och försäljning. Om man sätter igång en renovering utan att veta exakt hur ledningarna går kan det resultera i onödiga och kostsamma insatser.
– Det är ju inte så bra om man råkar skada en ledning, säger David Tillgren.

En annan risk är att man renoverar ytskikten i till exempel badrum, men att avloppsledningarna är dåliga. Då kan man behöva felsöka och renovera avloppen när man redan har gjort en ombyggnation, vilket är både dyrt och besvärligt.

Vid återkommande problem på fastighetens avlopp kan vi behöva filma bottenplattan för att hitta problemen.
– Då är det mycket enklare att lokalisera felet om det finns en aktuell ritning, säger David.

Hjälp att vidta rätt åtgärder
Med kartering får fastighetsägaren en komplett rörinspektion och kartläggning av avloppsledningarna och deras skick. Då kan man vidta rätt åtgärder i rätt tid för att hålla nere kostnaderna. Man minskar risken för att skada ledningarna vid ombyggnation och man kan samtidigt passa på att byta ut eller reparera avlopp som karteringen har visat är trasiga eller dåliga.

Så går kartering till
Vi använder våra speciella inspektionskameror som filmar hela avloppssystemet. Den avancerade programvaran ritar upp avloppsnätet, dimensioner och material som en 3D-ritning och sparar alla filmer som kamerorna skapar. Den kan även skapa en aktuell ritning ovanpå en befintlig ritning.

Fastighetsägaren får resultatet
Efter karteringen levererar vi en lättanvänd programvara med hela rörinspektionen och ritningen. I den kan kan fastighetsägaren se filmerna, klicka sig fram mellan delarna, se eventuella skador, deras position och omfattning. Det går även att skriva ut aktuella ritningar.
– Om man vill se en viss rörsträcka kan man markera den och trycka på play så får man se filmen från den rörsträckan. Det är ganska häftigt, avslutar David.

Kartering är lämpligt

  • När ritningar saknas eller är undermåliga
  • Inför om- och tillbyggnad
  • Inför försäljning
  • Vid återkommande problem med avloppen
  • Inför åverkan i golvet

Mer information

Tre tillfällen då du bör inspektera rören
Felaktiga ritningar vanligt i äldre byggnader
Mer om kartering
Kontakta oss om du vill veta mer eller se hur det går till

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.