Tel: 08 – 37 92 48

Rörinspektion sparar tid och pengar

Återkommande problem i rörledningar blir dyra att åtgärda i längden. För att utreda orsaken är rörinspektion effektivt. Eller ännu bättre, filma rören för att upptäcka och åtgärda en begynnande driftstörning innan den blir för smärtsam. För dålig lukt, läckage, översvämningar och skadedjur vill du väl slippa?

Thomas Lindblom, saneringstekniker och auktoriserad rörinspektör på LGT, berättar hur du kan få ut det mesta av din rörinspektion och varför det är en kostnadseffektiv metod.

Felsökning vid återkommande stopp
– När vi utfört högtrycksspolning vid stopp i avlopp eller översvämningar och problemen ändå upprepar sig krävs rörinspektion för att komma åt den bakomliggande orsaken. Skarvförskjutningar, avlagringar, sprickor, rotangrepp eller främmande föremål som sitter fast är vanliga fel vi hittar.

Andra områden för rörinspektion 
– Vid ombyggnation i fastigheter eller större rivningar ger rörinspektion information om avloppens skick samt var ledningarna är lokaliserade. Det skapar förutsättningar för rätt åtgärder gällande eventuella renoveringar av avloppen eller nya placeringar av rörledningarna. Vid stambyten filmas avloppen före och efter bytet för att säkerställa att huvudledningen inte skadats under arbetet. Och vid nyanläggningar filmar vi plattan, där rören ligger, före och efter gjutning för att säkerställa att rören inte påverkats.

Filmmaterial och åtgärdsplan
– Vi filmar rörledningarna med moderna färgkameror. Efter utfört arbete delas allt material med dig tillsammans med ett detaljerat inspektionsutlåtande med bedömning om de undersökta ledningarnas status. Dessutom tar vi fram ett förslag på åtgärdsplan för de störningar vi upptäcker för att du ska kunna förebygga eller mildra nya driftsstörningar.

Syfte och ritningar effektiviserar 
– Ju mer information vi får om syftet med en rörinspektion desto bättre kan vi planera och anpassa arbetet efter förhållandena i din fastighet. Exempelvis använder vi olika storlekar på kameror för olika slags rörledningar. Ska vi utföra en felsökning letar vi efter störningar i stammarna och ska vi besiktiga rör tittar vi på hela rörledningen och dokumenterar dess skick. Genom att få tillgång till ritningar över fastighetens ledningar kan vi dessutom spara tid eftersom vi direkt kan se hur ledningarna går och var vi ska börja filma. I ritningen markerar vi sedan var vi filmat och du kan jämföra det vi filmat med platsen på ritningen.

Ställ krav på en aukotriserad rörinspektör
– LGTs rörinspektörer är utbildade och auktoriserade enligt STVF, Sveriges TV-inspektions Företag. Vi följer deras kravspecifikation för inspektionsfilmning i fastigheter och utgår från fastighetsmanualen T25:2012 som vi även varit med att utveckla. Vår auktorisation ger trygghet, dels för att vi utför arbetet med högsta kvalitet men även för att vårt inspektionsutlåtande skyddar dig försäkringsmässigt. För att kunna ställa rätt krav på din leverantör är det bra att känna till hur en rörinspektion bör gå till, så mitt tips är att läsa manualen.

Läs mer om hur du kan få ut det mesta av din rörinspektion här.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.