Tel: 08 – 37 92 48

S.O.S Skitresan

S.O.S Skitresan – en åktur i avloppen och hur du slipper dyra översvämningar.

Hyresgäster som står med avloppsvatten till knäna, vattenskador i källare och på fasader samt rum som luktar pyton – det är varken roligt för hyresgästen eller fastighetsägaren. Stopp i avlopp och trasiga rör innebär frustration när onödigt stora åtgärder måste sättas in. Dessutom kan du använda tid och pengar på ett smartare sätt genom att planera ditt underhåll bättre.

Vem vill ha en råtta i toan?
Om du bara visste vilka saker som slinker ner i våra avlopp och brunnar som kan sätta stopp i avloppet. Envisa rötter, fett, rost och kyla är andra problem som skapar driftsstörningar, stopp, sprickor och hål i rören. Och vid renoveringar missar man många gånger att byta ut gamla rör, eller så vet man inte ens om hur rören ligger. Det blir tråkiga kostnader när rör går läck, inte minst när det inträffar efter en renovering som man investerat både tid och pengar i.

Snålheten bedrar 
Vattenskador på grund av översvämningar är kostsamt på många sätt. Att åtgärda ett vattenskadat kök efter en översvämning kostar idag fastighetsägaren i genomsnitt ca 100.000 kronor (varierar beroende på omfattningen av skadan). Förebyggande spolningar och filmningar av avlopp i en fastighet är däremot en minimal investeringskostnad i jämförelse med vad kostnaden är för reparation och återställande när en skada inträffar. Många gånger kan det dessutom vara tufft att få ut ersättning om det råder bristande underhåll i fastigheten. Planerat underhåll är därför ett smart drag för att både du och hyresgästen ska sova gott om natten. Och inte minst för att du ska kunna sänka dina totalkostnader.

Råtta_video1Förläng livslängden på dina rör 
Filmen visar hur vi utför rörinspektion med hjälp av moderna inspektionskameror och hur begynnande problem med avlopp enkelt kan identifieras innan de inträffar. Är översvämningen och stoppet ändå ett faktum rycker vi ut direkt för att åtgärda problemen med exempelvis högtrycksspolning. När det behövs en djupgående analys tar vi hjälp av våra inspektionskameror.

Kontakta oss så hjälper vi dig med din underhållsplanering!

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.