Tel: 08 – 37 92 48

Så får du koll på ledningarna

Det är viktigt att ha koll på VA-systemens skick, annars kan fastighetsägaren råka ut för onödiga och höga kostnader. Vid tre tillfällen är det extra viktigt att veta hur rören mår, och då är det en bra idé att boka rörinspektion med filmning.

För att minska riskerna för onödiga kostnader är det viktigt att ta reda på rörens skick och planera rätt åtgärder vid dessa tillfällen.

Ombyggnation, stambyte och renoveringar
En rörinspektion visar om rören är skadade, och då får man avgöra om man ska byta eller reparera dem. Ritningarna kanske är fel, och en rörinspektion klargör var rören är så att man inte skadar dem i onödan. Man bör också göra en slutbesiktning innan fastigheten sätts i drift för att säkerställa att avloppsledningarna är rena från byggrester och inte har skadats under arbetet.

Återkommande störningar efter högtrycksspolning
Det händer att stopp i avlopp eller andra driftstörningar återkommer trots högtrycksspolning. Då hjälper en rörinspektion att hitta varför problemen fortsätter.

Köp och försäljning
Risken för dyra försäkringsärenden minskar om båda parter vet att de slipper dolda fel på rören. Det är bra för både köpare och säljare.

Så får du bäst resultat av en rörinspektion

Du kan spara både tid och pengar genom att effektivisera beställningen av en rörinspektion. Så här förbereder du dig och inspektören bäst.

1. Definiera syftet
Vad du vill uppnå med rörinspektionen påverkar inspektörens arbete på flera sätt. Klargör alltså först om du vill hitta och åtgärda fel, besikta funktionen eller konditionen eller om det gäller en slutbesiktning.

2. Anlita en auktoriserad rörinspektör
Sveriges TV-inspektions Företag utfärdar ett certifikat som är en kvalitetsstämpel på rörinspektören. Hitta rörinspektören på www.stvf.se.

3. Förbered dig
Allt du behöver veta om att beställa, genomföra och dokumentera en rörinspektion finns i Byggforskningsrådets publikation Se rören inifrån. Ladda gärna ner den och läs på, så blir rörinspektionen så bra som möjligt.

4. Ge ritningarna till inspektören
Bifoga ritningarna om du har dem. Det sparar både tid och pengar eftersom rörinspektören direkt kan se hur rören går och bestämma var inspektionen ska börja.

LGT är auktoriserad rörinspektör genom STVF

Våra medarbetare har genomgått utbildningen hos STVF och får göra utlåtanden, föra protokoll och gradera enligt STVF:s 4-gradiga skala.

Lär dig mer om rörinspektion

 

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.