Tel: 08 – 37 92 48

Sätt stopp för stopp i avlopp

Stopp i avlopp kan lätt bli översvämningar och kostsamma och besvärliga vattenskador. Det bästa sättet att förebygga sådana vattenskador är alltså att sätta stopp för stopp i avlopp. 

Stopp i avlopp har ökat
Risken för stopp i avlopp har ökat på grund av förändrade matvanor med mer matfetter som sköljs ner. Fetterna stelnar och klumpar ihop sig en bit ner i ledningarna. Nyproducerade fastigheter har ofta långa stickledningar och dåligt fall, vilket också bidrar till många driftstörningar. 

Kostsamt och besvärligt att åtgärda
Det är kostsamt att avhjälpa stopp i avlopp, framför allt om stoppet sker på kvällar eller helger. En vattenskada är ännu mycket kostsammare. Till exempel kostar det ungefär lika mycket att åtgärda en vattenskadad lägenhet som att stamspola 250 lägenheter. Dra gärna i reglaget på www.lgt.se för att se exempel på kostnader.

Så sätter du stopp

Det finns mycket som både fastighetsägare och hyresgäster kan göra för att hjälpas åt att förebygga stopp i avlopp. Vi på LGT tycker att stamspolning vart femte år är ett professionellt sätt att förebygga driftstörningar. 

Så kan fastighetsägarna göra

  • Spola stammarna vart femte år.
  • Agera snabbt på tecken som bubblande eller kluckande avlopp. 
  • Informera hyresgäster om hur de kan förebygga stopp och vad de ska göra vid problem.

Så kan hyresgästerna göra

  • Skölj ner så lite matfetter och matrester som möjligt. 
  • Ta bort hår från golvbrunnen efter varje duschning.
  • Spola bara ner toalettpapper och det som kommer ut ur kroppen
  • Använd inte doftblock eftersom de kan lossna och orsaka stopp
  • Använd en papperskorg för våtservetter, bindor, tamponger, tops etc
  • Kontakta hyresvärden direkt om det bubblar eller kluckar i avloppet

Om det ändå blir störningar, ring oss genast på 08-37 92 48. Vi har alltid jour.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.