Tel: 08 – 37 92 48

Skitsjöar har blivit badbara tack vare det moderna VA-systemet

Har du tänkt på vilken utveckling avloppen har gjort på mindre än hundra år? Vi kan dra i spolknappen och bli av med allt utan problem för varken hyresgäst eller hyresvärd.
Vi gör en kort resa genom Stockholms avloppshistoria för att förstå hur tacksamma vi kan vara över dagens VA-system och hur vi kan slippa problem i framtiden. Dessutom ger vi ett riktigt bra erbjudande.

Vi börjar med några viktiga punkter i avloppets historia.

  • Avloppsvattnet har länge runnit i rännstenar, men under 1800-talets första del började man anlägga djupare diken som gick i de stora gatorna och ledde smutsen till närmaste vattendrag. Det kunde vara en hemsk stank i Klara sjö under varma och torra sommardagar!
  • Omkring 1900 fanns avloppsledningar i den bebyggda delen av Stockholm.
  • 1930 presenterades en stor utredning för byggande av pumpar och rening av avloppsvatten. Det mesta genomfördes och Stockholms avloppshantering började ta form.
  • Det första vattenreningsverket stod färdigt 1934 i Åkeshov. Innan dess hade latrin, smutsvatten och annat avlopp spolats ut i Mälaren eller Saltsjön helt utan rening.
  • Henriksdals reningsverk invigdes 1941, och det tar nu emot avloppsvatten från åtta kommuner.

 

Nu hamnar skitvattnet i tanken
Visste du att varje person i Stockholm hjälper till att producera 7–8 kubikmeter biogas per år vilket motsvarar 7–8 liter bensin? Det kan vi tacka det moderna VA-systemet för. Från avloppsvattnet utvinns nämligen biogas som kan användas som miljövänligt fordonsbränsle istället för bensin. Avloppsvattnet blir även till gödningsmedel, fjärrvärme och rent vatten som vi kan bada i!

Underhåll för framtiden
LGT har förstås inte byggt avloppssystemet men vi värnar dess framtid, och du kan också hjälpa till att bevara det. Vi arbetar proaktivt med regelbunden rengöring för att undvika framtida stopp och vattenskador, och för att förlänga stamsystemets livslängd. Vi rekommenderar stamspolning vart femte år och anpassar arbetet efter förhållandena i din fastighet för att minska risken för skador. Det är en framtida kostnadsbesparing för dig.

I vår film om Svenska Bostäder berättar de hur de arbetar proaktivt med underhållsspolning för att slippa stopp i avlopp. Även SKB anlitar LGT för regelbunden stamspolning.

Rörinspektion på köpet!
Boka en underhållsspolning med oss för minst 50 000 kronor så får du en rörinspektion till ett värde av 10 000 kronor på köpet. Med underhållsspolning förlänger du livslängden på dina rör. Vi önskar din beställning senast 31 mars och kommer att utföra arbetet under 2016.

Kontakta oss på 08 – 37 92 48 för att boka underhållsspolning.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.