Tel: 08 – 37 92 48

Snart kommer vårens översvämningar

Våren är i antågande och med den följer ofta grus och sand i dagvattenbrunnarna. Det kan orsaka besvärliga och dyra översvämningar i garage, källare och entréer. Så här kan du förebygga det och minska risken för dyra vattenskador i fastigheterna.

Risken för översvämningar kring fastigheterna ökar. Det beror bland annat på att städerna har mer och mer asfalt som dagvattnet inte kan sjunka ner igenom. Vattnet rinner också av på asfalten så snabbt att dagvattensystemet fylls upp för fort. En annan orsak är vinterns grus, sand och skräp som ofta hamnar kring dagvattenbrunnarna. Det kan framför allt ge tre problem:

  • Dyra vattenskador i fastigheten
  • Stora vattenpölar kring fastigheten som försvårar för hyresgästerna
  • Missnöjda hyresgäster

Förebygg vattenskador med slamsugning

För att minska riskerna för dyra vattenskador är det viktigt att utföra slamsugning av dagvattenbrunnarna varje vår och höst. Då tar man bort slam, grus och annat som försvårar för dagvattnet att rinna ner i brunnen.

Det är alltid billigare och enklare att förebygga än att åtgärda akut. Det kan också vara svårt att få hjälp snabbt vid en översvämning eftersom det bara finns ett visst antal slambilar i Stockholm.


Se filmen Grus i maskineriet om hur vi förebygger översvämning i dagvattenbrunnar. 

Fler tips som gäller året runt

  • Ha en plan för stamspolning av avloppsledningarna
  • Boka rörinspektion i samband med renovering och ombyggnad
  • Skaffa aktuella ritningar över ledningarna med hjälp av kartering

LGT hjälper dig

Kontakta gärna oss för kostnadsfri rådgivning om dina fastigheters VA-system. Vi har lång erfarenhet och vårt mål är att sänka din totalkostnad för fastigheten.

Vi kan ta fram en underhållsplan, rekommendera de mest kostnadseffektiva lösningarna och förebyggande åtgärderna för att minska riskerna för problem i just dina VA-system.

Vid akuta problem kan du ringa oss på 08-37 92 48. Vi har alltid jour.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.