Tel: 08 – 37 92 48

Spara pengar med en noggrann budget

När löven ändrar färg brukar det vara dags för budgetarbetet. Kom ihåg att budgetera för det som inte direkt syns så minskar du risken för dyra översvämningar nästa år.[br top=”10″]
Grundtipset är att det alltid är mer sparsamt att planera och underhålla fastigheten än att behöva utföra akuta åtgärder. Bristande underhåll och inspektion av VA-systemen kan orsaka frustration hos hyresgästerna, plötsliga driftstopp eller skadade ledningar. Lösningen är att redan nu budgetera för nästa års underhållsarbeten på ledningarna. Då använder du tid och pengar på ett smart sätt hela året.

3 tips för att minska kostnaderna för VA-systemen nästa år

 • Planera och budgetera slamsugning av dagvattenbrunnar på våren och hösten. Regn, grus, sand och höstlöv kan täppa igen dagvattenbrunnarna och stuprören. Det kan leda till dyra stopp, översvämningar och vattenskador.
  Med slamsugning två gånger per år minskar du dessa risker markant, håller hyresgästerna nöjda och sparar pengar.
 • [br top=”10″]

 • När stamspolades fastigheterna senast? Fastighetens stammar växer igen mycket snabbare nu än förr på grund av fler kemikalier i avloppsvattnet, mer matfett och en lägre temperatur på varmvattnet. Bristande underhåll är ofta orsaken till stopp med besvärliga översvämningar och vattenskador som följd.
  Vi rekommenderar stamspolning vart femte år för att undvika kostsamma akututryckningar
 • [br top=”10″]

 • Budgetera för att säkerställa status på ledningarna före en renovering eller stor ombyggnation. Avloppsledningar kan ta skada om man inte vet exakt var de är. Ritningarna kanske inte stämmer med verkligheten, och rören kan ha skadats.
  Rörinspektion med filmning är ett bra sätt att lokalisera ledningarna och se deras skick. När du vet om rören behöver bytas eller renoveras kan du sätta in de mest kostnadseffektiva åtgärderna.
 • [br top=”10″]

Kontakta gärna oss för fler tips som sparar pengar.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.