Tel: 08 – 37 92 48

Stamspolning gav 90% färre felanmälningar

Stopp i avlopp och översvämningar orsakar besvär för hyresgäster, och vattenskador är kostsamma för fastighetsägaren. “Vi kan mer än väl räkna hem investeringen” säger förvaltaren för Svenska Bostäder i Västerort om sin underhållsplan för stamspolning. Läs mer om hur de och SKB förebygger stopp, översvämningar och dyra vattenskador.

Nu för tiden växer fastighetens stammar igen betydligt snabbare än förut på grund av fler kemikalier i vattnet, mer matfetter och lägre temperatur på varmvattnet. Ett bristande underhåll bidrar också starkt, vilket förr eller senare orsakar stopp, besvärliga översvämningar och dyra vattenskador.

Så förebygger förvaltarna vattenskador

För att förebygga vattenskador bör du ha en långsiktig plan för regelbunden underhållsspolning. Stockholms Kooperativa Bostadsförening gör ett sådant förebyggande arbete som innebär att de spolar ledningarna innan det blir stopp.
– Om vi slipper en vattenskada per år med hjälp av underhållsspolning så har vi finansierat hela spolningsprogrammet för det året, säger Jani Johnsson, områdesansvarig för Kungsholmen och Fredhäll på SKB.

Svenska Bostäder i Västerort har en underhållsplan för stamspolning av sina cirka 7500 lägenheter där varje lägenhet spolas var femte år. Bara ett år efter att de införde spolningsprogrammet fick de 90% färre felanmälningar från hyresgäster och bovärdar.
– Vi slipper onödiga vattenskador och förlänger livslängden på våra rör vilket gör att vi mer än väl kan räkna hem vår investering i underhåll, säger Mikael Wilteus, förvaltare för Västerort på Svenska Bostäder.

Som avslutning ger Jani Johnsson på SKB rådet att skaffa en historik och skapa en framtidsplan för stamspolningen. Be också leverantören att kolla om eventuella diskmaskiner är korrekt installerade.
– Det är ett bra sätt att minska risken för vattenskador, säger Jani Johnsson.

Varningstecken när en stamspolning kan vara nödvändig

  • Vattnet rinner ner långsamt från diskho eller handfat
  • Det bubblar i diskhon
  • Återkommande stopp eller översvämning
  • Illaluktande avlopp

​Fördelar med regelbunden underhållsspolning

  • ​Förebygger översvämningar och vattenskador
  • Lättare att hitta orsaker till återkommande problem
  • Underlättar att prioritera t.ex. stambyten till rätt fastigheter

 

Vi på LGT hjälper till att förebygga stopp, översvämningar och vattenskador genom att underhålla vatten- och avloppssystem i alla typer av fastigheter. Om du är osäker på vad just dina fastigheter behöver så hjälper vi gärna till med tips och att upprätta en underhållsplan.

Ring oss på 08 – 37 92 48 så hjälper vi dig!

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.