Tel: 08 – 37 92 48

Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Underhållsspolning – småpotatis jämfört med akuta åtgärder

Ingen fastighetsägare vill ha stopp i avlopp. Vattenskador och översvämningar kräver akuta utryckningar som kostar mycket i form av tid, resurser och pengar. Dessutom blir hyresgästerna ofta missnöjda vilket kan skada förtroendet för fastighetsägaren. SKB berättar hur de har minskat dessa risker.

SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) har infört ett program för regelbunden underhållsspolning av alla cirka 8 000 lägenheter. Det är ett förebyggande arbete som innebär att de spolar ledningarna innan det blir stopp.

– Om vi slipper en vattenskada per år med hjälp av underhållsspolning så har vi finansierat hela spolningsprogrammet för det året, säger Jani Johnsson, områdesansvarig för Kungsholmen och Fredhäll på SKB.

SKB, som bildades 1916, bygger och förvaltar bostadsfastigheter och upplåter lägenheterna med kooperativ hyresrätt till medlemmarna. De flesta lägenheterna ligger i Stockholms stad. Fram till 2011 hade SKB inget underhållsprogram för VA-systemet utan ryckte bara ut när någon klagade på vattenskada eller stopp i avlopp. Nu har de systematiserat hela fastighetsbeståndet och började med att stamspola cirka 1 500 lägenheter per år.

– Nu spolar vi cirka 700 lägenheter per år och målet är att spola varje lägenhet vart sjunde år utifrån vårt rullande schema, säger Jani Johnsson. Vissa kvarter behöver spolas oftare än andra beroende på vilka matrester hyresgästerna spolar ned, vilken fallhöjd det är på ledningarna och hur långa sidodragningarna är.

Enligt Jani Johnsson finns det tre viktiga vinster med att sköta underhållet av fastigheternas VA-system.

  • Mindre risk för dyra vattenskador och stigande stamstopp.
  • Hyresgästerna får bättre flöde i köksvasken vilket minskar risken för dåliga lukter och bubbel i vasken.
  • Fastighetsskötarna får mer tid för till exempel reparation, trädgårdsskötsel och kontakt med kunder.

SKB har anlitat LGT som samarbetspartner för underhållsspolningen sedan 2011, och Jani Johnsson har bara positiva erfarenheter av LGT.

– Våra fastighetsskötare upplever att LGT är snabba, effektiva, sköter jobbet i tid och alltid håller rent och snyggt. Vi får snabbt kontakt och blir bra bemötta.

Jani Johnsson avslutar med några råd till fastighetsägare.
– Skaffa en historik över stamspolningen och gör framtida planer. När ni sedan stamspolar kan ni be leverantören att också kolla vilka lägenheter som har diskmaskin och om de är korrekt installerade. Det är ett bra sätt att minska risken för vattenskador.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.