Tel: 08 – 37 92 48

Svenska Bostäder når vision med underhåll

Vattenskador för fastighetsägare blir dyrt i längden. Förutom att reparera själva skadan kräver akututryckningar vid stopp i avlopp och översvämningar mycket tid och resurser. Missnöjda hyresgäster och därmed ett skadat varumärke gör det än mer kostsamt. För att slippa dessa problem jobbar Svenska Bostäder med LGT sedan början av 2014 utifrån en underhållsplan för sina avloppssystem i 7500 lägenheter i Västerort utanför Stockholm. Ett samarbete som innebär ca 90 % färre akututryckningar!

Svenska Bostäder grundades 1944 och är ett av Sveriges större bostadsbolag som bygger och förvaltar hyreslägenheter, studentlägenheter och andra lokaler. För att nå visionen om att ha Sveriges nöjdaste kunder måste de skapa attraktiva fastigheter för uthyrning till boende och verksamheter i Stockholm. En viktig uppgift blir därför att säkerställa löpande underhåll av fastigheterna vilket även innefattar dess VA-system.

– Vi har jobbat med LGT under flera år för att åtgärda stopp i avlopp och brunnar. Tidigare gick mycket resurser åt till att släcka bränder sporadiskt. Dålig lukt, stopp och översvämningar i avloppen och på gårdar åtgärdades men var återkommande. Det blev varken ekonomiskt hållbart eller tryggt för våra boende. Sedan ett år tillbaka arbetar vi därför med LGT efter en långsiktig underhållsplan i Västerort, berättar Mikael Wilteus, förvaltare för Västerort på Svenska Bostäder.

Underhållsplanen omfattar stamspolning av ca 7500 lägenheter i Västerort där varje lägenhet spolas var femte år, vilket innebär att 1500 lägenheter spolas i taget varje år. Spolningen sker således regelbundet och kostsamma problem kan undvikas i framtiden.

– Vi använder spolning med högt tryck och hetvatten för att smälta bort fett och avlagringar i hela fastighetens sammanhängande rör och stammar, ända ut till huvudledningen i gatan. Underhållsplanen bygger på analys av statistik från tidigare utryckningar hos vår kund och spolningen av lägenheterna sker i omgångar för att jämna ut tidsåtgång och investering, säger David Tillgren, VD på LGT.

90 % färre akututryckningar
LGT gör betydligt färre akututryckningar hos Svenska Bostäder i Västerort sedan arbetet med förebyggande underhåll kom igång 2014. Vi har gått från ca 10 jour-utryckningar i månaden under 2013 till dryga 1 utryckning i månaden under 2014 i de lägenheter där vi genomfört underhållsspolning. Det är en minskning med 90 %!

– Resultaten vi ser på bara ett års tid är mycket färre felanmälningar från hyresgäster och bovärdar som nu får mer tid till andra sysslor som blivit liggande. Vi slipper onödiga vattenskador och förlänger livslängden på våra rör vilket gör att vi mer än väl kan räkna hem vår investering i underhåll, fortsätter Mikael Wilteus.

Snabb och pålitlig service vittnar många av LGTs kunder om. Väl beprövade metoder och ett proaktivt arbetssätt gör att LGT kan hjälpa fastighetsägare och förvaltare att sänka sina totalkostnader och vårda sitt varumärke.

– Att jobba förebyggande med underhåll stödjer vårt arbete med att nå visionen om en trivsam och trygg vardag för våra hyresgäster. Samarbetet med LGT hjälper oss på vägen. Vi uppskattar deras kunskap om våra fastigheter och förståelse för såväl Svenska Bostäders som våra hyresgästers behov. LGT är alltid snabbt på plats och det är ordning och reda i allt de gör, säger Mikael Wilteus.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.