lgt-omoss

Ledningslokalisering

Saknas ritningarna till din fastighet? Bristfälligt eller obefintligt ritningsunderlag är vanligt speciellt i äldre fastigheter. När skador uppstår finns ingen ordentlig kartläggning av rörledningarna vilket riskerar att kostsamma ingrepp görs helt i onödan.

Ett gediget ritningsunderlag över rörledningarna är avgörande för att kunna göra korrekta bedömningar vid skador och för att sätta in rätt åtgärder. Ledningslokalisering är lämpligt både vid punktinsatser – för att ta reda på vart brottet i ledningen har uppstått – och vid kartläggningar av delar av fastighetens rörsystem. Det ger ett komplett analysunderlag för att ta ställning till skadornas omfattning. När du vet om rören behöver bytas ut eller renoveras kan du sätta in de mest tids- och kostnadseffektiva åtgärderna.

LGT:s Högtryck genomför ledningslokalisering med den senaste utrustningen. Kontakta oss för mer information.