Tredjepartskontroll

Renoveringar som inte gått enligt plan kan ge problem på avloppssystemet. Rören kan skadas och saker kan hamna i avloppen. Tredjepartskontroll förebygger många problem.

Det finns exempel på nybyggda flerfamiljshus där källaren har fyllts med avloppsvatten och de boende har behövt flytta ut efter två dagar. Vid ett tillfälle var problemet att avloppet inte ens var anslutet till de kommunala ledningarna. En vanligare orsak till problem är att kakel, skruv, rördelar eller betongrester har hamnat i rören efter en renovering.

Kontroll förebygger problem

Med hjälp av en tredjepartskontroll säkerställer man att avloppen fungerar som de ska efter en entreprenad. Detta gör man genom att filma avloppen innan entreprenören lämnar över till beställaren. Man kan också hitta fel som bör åtgärdas för att minimera problemen för beställaren och hyresgästerna.

Tredjepartskontroll är en rörinspektion med ett utlåtande över hur ledningarna ser ut. Kontrollen styrs av regelverket T25:2012 för att göra en korrekt bedömning vilket minskar riskerna för översvämningar, vattenskador och juridiska problem.

LGT är medlem i STVF (Sveriges TV-inspektionsföretags förening) vilket betyder att vi utför tredjepartskontroll enligt regelverket T25:2012.

Mer information