Tel: 08 – 37 92 48

Tre tillfällen då du bör inspektera rören

Det är dyrt att åtgärda problem i rörledningarna, framför allt om problemen återkommer. Rörinspektion med filmning är ett effektivt hjälpmedel för fastighetsägare i många situationer, och kan ge bevis på problemen och hjälpa till att välja rätt åtgärder. Om du inte inspekterar och filmar rören kan du råka på återkommande problem eller hamna i dyra försäkringsärenden.

Stefan Martinsson är arbetsledare på LGT och har lång erfarenhet som tekniker. Han betonar framför allt tre tillfällen då det är viktigt att utföra rörinspektion.

I samband med högtrycksspolning
Efter en högtrycksspolning vid stopp i avlopp händer det att driftstörningarna återkommer. Då går vi in med en filmkamera för att fastställa varför problemen i ledningarna kvarstår.
– Det är nästan alltid något som sitter fast i wc-ledningen, säger Stefan. Doftblock är vanliga, och hushållspapper fastnar också ganska lätt eftersom de suger upp vatten och sväller. Andra vanliga saker som tyvärr spolas ner är tamponger, våtservetter och tops.

I samband med ombyggnation, stambyte och renoveringar
Vid till exempel större ombyggnation vill man gärna vidta rätt åtgärder för avloppen och rörledningarna. Då är rörinspektion med filmning ett bra sätt att lokalisera ledningarna och se deras skick.
– Ritningarna kanske inte stämmer med verkligheten, säger Stefan. Rören kan också ha skadats, och då får man avgöra om man ska byta ledningar eller inte.

Vid stambyten bör man även göra en slutbesiktning för att säkerställa att avloppsledningarna är rena från byggrester och inte har skadats under arbetet. Det är tyvärr ganska vanligt att flytspackel hälls ner i ledningarna efter badrumsrenovering. Även här är det viktigt att besikta ledningarna innan fastigheten sätts i drift igen.

I samband med köp och försäljning
Framför allt inför köp av fastighet är det viktigt att inspektera rören.
– Då slipper man dolda fel vilket är bra för både köpare och säljare, säger Stefan. Om båda parter har bevis på att rören ser schyssta ut kan köparen inte klaga i efterhand, vilket minskar risken för dyra försäkringsärenden, avslutar Stefan.

 

Auktoriserad rörinspektör med modern teknik

Våra rörinspektörer är utbildade och auktoriserade enligt STVF, Sveriges TV-inspektions Företag. Vi följer deras kravspecifikation för inspektionsfilmning i fastigheter vilket ger dig trygghet eftersom vi utför arbetet med högsta kvalitet och för att vårt inspektionsutlåtande skyddar dig försäkringsmässigt.

Vi filmar rörledningarna med moderna färgkameror i olika storlekar för olika slags rörledningar. Om vi ska söka fel letar vi efter störningar i stammarna, och vid besiktning ser och dokumenterar vi hela rörledningens skick.

Tips före rörinspektionen

  • Läs gärna STVF:s manual om inspektion i fastighetsförlagda ledningar för att kunna ställa rätt krav.
  • Anlita alltid en auktoriserad rörinspektör.
  • Informera oss om syftet så att vi kan planera och anpassa arbetet efter din fastighet
  • Ge oss gärna ritningar över fastighetens ledningar så går arbetet fortare.
  • Läs mer om hur du kan maximera nyttan med din rörinspektion.

 

Ring oss gärna på 08 – 37 92 48 eller använd kontaktformuläret om du vill veta mer.

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.